Bà Trương Thị Thanh Thanh là giảng viên môn FPT Way, kỹ năng lãnh đạo.

 

 

Tiểu sử:

Bà Trương Thị Thanh Thanh là người đầu tiên bắt tay xây dựng Chi nhánh FPT thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi gia nhập FPT, bà là giảng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ nay là Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (từ năm 1974 – 1976) và là giảng viên chính Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh nay là Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 1976 – 1995).

Gia nhập FPT từ năm 1990, bà đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng đầu tiên của Chi nhánh FPT thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1995 – 2006, bà là Phó Giám đốc Chi nhánh FPT thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2002 – 2006, bà là Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT.

Từ 2006 - 4/2012, bà Trương Thị Thanh Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT.

Hiện tại, bà Trương Thị Thanh Thanh đang giữ chức Giám đốc FPT Hồ Chí Minh.

Trên cương vị lãnh đạo bà là người nguyên tắc, công bằng, nghiêm khắc và có uy tín cao. Bà Trương Thanh Thanh rất quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên FPT và luôn là người tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện của FPT. Bà hiện còn là Chủ tịch Câu lạc bộ bồi dưỡng kiến thức cho thế hệ con em cán bộ nhân viên FPT mang tên Trường Tồn.

Bà Trương Thanh Thanh tốt nghiệp Khoa Vật lý Phân tử Đại học Tổng hợp Bacu - Liên Xô cũ nay thuộc Ucraine năm 1974, khoa Quản trị kinh doanh Trường Amos Tuck, Mỹ vào tháng 07 năm 2000.

15269804
readers