Ông Trương Gia Bình là Giảng viên môn FPT Way, Quản trị Chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo. Ông đồng thời là người xây dựng hầu hết các lý thuyết quản trị đặc sắc của riêng Tập đoàn FPT như Triết lý FPT, Leadership Building, Ngũ hành, FPT Gene.

 

 

Tiểu sử:

Ngày 13/09/1988, ông Trương Gia Bình đã cùng với 12 nhà khoa học khác của Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn để thành lập ra Công ty Công nghệ Thực phẩm FPT, tiền thân của Công ty Cổ phần FPT.

Trong suốt quá trình phát triển, ông luôn là linh hồn, là người tập hợp nhân lực cũng như giữ vững sự tăng trưởng vượt bậc của FPT.

Dưới sự dẫn dắt của ông, FPT đã trở thành công ty công nghệ thông tin hàng đầu của Việt Nam và đang nỗ lực để trở thành một công ty mang tầm vóc quốc tế.

Không chỉ là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông còn là người có tâm huyết với đất nước và có ảnh hưởng đến các chính sách của Chính phủ trong việc phát triển ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Ngoài ra, từ năm 1995 đến nay, ông còn là Chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội; từ năm 2001 đến nay, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam; từ năm 1998 đến năm 2005, Chủ tịch Hội đồng các nhà doanh nghiệp Trẻ Việt Nam.

Tháng 03/2002, FPT cổ phần hóa, ông Trương Gia Bình trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT.

Sau 20 năm, FPT bước sang một giai đoạn phát triển mới, việc tách bạch giữa sự quản lý của Hội đồng quản trị và công việc của bộ máy điều hành công ty trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tháng 04/2009, chức Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT được chuyển giao cho ông Nguyễn Thành Nam, ông Trương Gia Bình trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT sẽ tập trung vào việc phát triển chiến lược cũng như công tác nhân sự cao cấp của tập đoàn.

Nếu như trong hầu hết các tài liệu viết về thành công học đều nhận định yếu tố đầu tiên quyết định sự thành công là phải có "hoài bão và ước mơ lớn”, thì đó cũng chính là điểm nổi bật nhất của ông.

Ông Bình tốt nghiệp Khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, Liên Xô cũ nay thuộc Liên bang Nga, năm 1979; ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cũng tại trường đại học này năm 1982; ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Phó Giáo sư năm 1991.

15270107
readers