Bà Trịnh Thu Hồng - Trưởng ban Nhân Sự FPT là giảng viên môn Quản trị nguồn nhân lực.

13774337
readers