Ông Phan Phương Đạt là giảng viên môn Quản trị Nhân sự.

Tiểu sử:

Ông Phan Phương Đạt gia nhập FPT năm 1998 vào thời điểm FPT bắt đầu chiến lược xuất khẩu phần mềm.

Ông từng là Trưởng ban Nhân sự FSOFT từ năm 1998 đến năm 2006. Ông là người có những đóng góp quan trọng để xây dựng hệ thống nhân sự tại FSOFT - công ty thành viên thuộc FPT có quân số hơn 2000 người.

Từ năm 2007 đến năm 2009, ông là Trưởng ban Nhân sự FPT. Ông đã góp phần xây dựng những hoạt động quan trọng trong hệ thống nhân sự FPT như My FPT - Dự án về lộ trình công danh cho CBNV FPT, Phòng Nhân sự 1, 2 - Đơn vị quản lý nhân sự cao cấp của FPT, FLI - Học viện Lãnh đạo FPT.

Năm 2010, ông Phan Phương Đạt thôi giữ vị trí Trưởng ban Nhân sự FPT, đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc FSoft phụ trách khối BA.

Ông Phan Phương Đạt tốt nghiệp ngành Toán ứng dụng và sau đó lấy tấm bằng Phó tiến sỹ xuất sắc tại ĐHTH Kishinhov (Moldova).

15269588
readers