Bà Trịnh Thu Hồng - Trưởng ban Nhân Sự FPT là giảng viên môn Quản trị nguồn nhân lực.
 
 
Start«12»End


Page 2 of 2
15269495
readers