Ông Nguyễn Thành Nam là giảng viên môn Truyền thông trong Doanh nghiệp, Kỹ năng lãnh đạo, FPT Way.

 

Tiểu sử:

Ông Nguyễn Thành Nam là một trong 13 thành viên sáng lập FPT.

Ông có niềm đam mê và khát vọng đặc biệt với tin học. Chính điều này đã thôi thúc ông trở thành một trong những người khai phá, phát triển mảng kinh doanh phần mềm ở FPT.

Từ năm 1995 đến năm 1999, ông là Giám đốc Trung tâm Giải pháp Phần mềm FPT.

Năm 1997 là cột mốc đánh dấu quyết tâm của ông Nguyễn Thành Nam và đội ngũ lãnh đạo Trung tâm Phần mềm FPT, cũng như của ông Trương Gia Bình, đưa phần mềm FPT tham gia vào thị trường phần mềm thế giới.

Ngày 13/01/1999, Công ty Phần mềm FPT (FPT Software) được thành lập và ông Nguyễn Thành Nam được chỉ định giữ chức Tổng Giám đốc.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông có tầm nhìn lớn với mục tiêu đưa Công ty Phần mềm FPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ giải pháp phần mềm hàng đầu khu vực và ghi tên ngành công nghiệp phần mềm của Việt Nam trên bản đồ phần mềm thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Công ty Phần mềm FPT là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực gia công phần mềm (100%/năm), với doanh thu đạt 42 triệu USD năm 2008.

Năm 2002, FPT trở thành công ty cổ phần, ông Nguyễn Thành Nam được bầu làm Ủy viên Hội đồng quản trị công ty.

13/04/2009, ông được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Giám đốc FPT.

Ông Nguyễn Thành Nam tốt nghiệp Khoa Toán, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, Liên Xô cũ nay thuộc Liên bang Nga và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán năm 1988 cũng tại trường đại học này.

15269350
readers