Ông Lê Trung Thành là giảng viên môn Marketing, Thương hiệu.

 

Tiểu sử ông Lê Trung Thành:

Ông gia nhập FPT từ ngày 01/01/2010 trên cương vị Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phụ trách về  Marketing và Thương hiệu.

Ông Lê Trung Thành được biết đến ở Việt Nam như một chuyên gia hàng đầu về marketing và thương hiệu.

Quá trình công tác trước đó của ông Lê Trung Thành:

- Năm 1993: Nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Thị trường của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 1994: Nhân viên cho Công ty Caltex.

- Năm 1996: Nhân viên Công ty Unilever.

- Năm 1999: Đoạt giải Unilever toàn cầu với nhãn hàng Lifebouy.

- Năm 2001: Giám đốc Tiếp thị ngàng hàng của Công ty Unilever.

- Năm 2004: Phó Tổng Giám đốc Pepsi Việt Nam.

- Năm 2007: Tổng Giám đốc Nutifood.

- Năm 2008: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng gia dụng quốc tế.

Ông Lê Trung Thành tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 1993; tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh tại Đại học Tổng hợp Melbourne, Úc năm 2000.

15269808
readers