Ông Hoàng Nam Tiến là giảng viên môn Quản trị Chiến lược.

 

Tiểu sử:

Ông Hoàng Nam Tiến gia nhập FPT từ năm 1993. Ông đã và đang có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn FPT.

Trong suốt thời gian làm việc tại đây, ông Hoàng Nam Tiến đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng.

Năm 1995 -1996, ông giữ vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phân phối Máy tính.

Năm 1996 – 2002, ông được bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh FPT Hà Nội.

Năm 2002 -2003, ông là Phó Giám đốc FPT Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2003 – 2008, ông là Tổng Giám đốc Công ty Phân phối FPT. Dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Nam Tiến, Công ty Phân phối FPT đã nhanh chóng phát triển thành công ty có mạng lưới phân phối lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những công ty thành viên đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho Tập đoàn FPT.

Năm 2004, ông được bầu vào Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT.

Từ năm 2007 đến nay, ông là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản FPT và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khu công nghệ cao Hòa lạc FPT.

Năm 2009, FPT thành lập Công ty Cổ phần Thương mại FPT và sáp nhập 3 công ty thành viên của mình là Công ty TNHH Phân phối FPT; Công ty TNHH Công nghệ Di động FPT và Công ty TNHH Bán lẻ FPT vào công ty mới và ông Hoàng Nam Tiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại FPT.

Ngoài ra, ông Hoàng Nam Tiến còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Elead và Chủ tịch Hội đồng thành viên nhiều công ty trong Tập đoàn FPT.

Trên cương vị lãnh đạo, ông là người có tài kinh doanh và được nhân viên nể phục.

Ông Hoàng Nam Tiến tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1993.

15269664
readers