Ông Đỗ Cao Bảo là giảng viên môn Thành công học. Ông là người đưa ra nguyên tắc 4H trong Marketing - phương pháp kinh doanh đặc thù của FIS.

 

Tiểu sử:

Ông Đỗ Cao Bảo là một trong 13 thành viên sáng lập Tập đoàn FPT.

Với 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong và ngoài nước, ông Bảo là một chuyên gia phần mềm có uy tín ở Việt Nam.

Từ năm 1984 đến1990, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác tại các cơ quan như Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Viện Cơ học Việt Nam. Ông đã trực tiếp làm việc tại một số hãng công nghệ thông tin của Cộng hoà Liên bang Ðức và Công hòa Pháp.

Những năm đầu tiện tại FPT ông đảm nhận các chức vụ như Trưởng Phòng Nghiên cứu – Trung tâm Dịch vụ ISC, Trưởng Phòng Marketing.

Năm 1994, ông là Giám đốc Trung tâm Hệ thống Thông tin của Tập đoàn FPT.

Tháng 05/2003, ông trở thành Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống Thông tin FPT.

Trong thời gian này, ông tham gia quản trị nhiều dự án mang tầm quốc gia của các khách hàng quan trọng của FPT và có đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển của FPT.

Tháng 01/2007, ba công ty thành viên của tập đoàn FPT, gồm Công ty Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Giải pháp Phần mềm FPT và Trung tâm dịch vụ ERP hợp nhất thành Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT - IS), FPT đã tin tưởng trao trọng trách lãnh đạo công ty này cho ông Đỗ Cao Bảo.

Từ một chuyên gia phần mềm, với FPT – IS đam mê của ông Bảo chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Ông đã đưa FPT - IS trở thành mũi nhọn công nghệ của FPT, nhiều năm liền dẫn đầu thị trường tích hợp hệ thống; phát triển phần mềm và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của ông, FPT - IS đang bắt đầu làn sóng Toàn cầu hóa thứ 2 của FPT với những mục tiêu và khát vọng lớn ở thị trường toàn cầu.

Ông Bảo tốt nghiệp ngành Toán điều khiển, Học viện Kỹ thuật quân sự năm 1984.

15270065
readers