Ông Bùi Quang Ngọc là giảng viên các môn: FPT Way, Quản trị dự án, Quản trị dịch vụ.

Tiểu sử:

Ông Bùi Quang Ngọc là một trong 13 thành viên sáng lập của Tập đoàn FPT.

Ông là một chuyên gia hàng đầu về Công nghệ thông tin của FPT từ những năm 90 của thế kỷ XX. Ông đã đạt được nhiều thành công với những dự án do EC tài trợ; những dự án cung cấp hệ thống thiết bị tin học đầu tiên cho Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển…

Trong suốt quá trình phát triển của FPT, ông Bùi Quang Ngọc luôn là người đảm bảo để mọi hoạt động của Tập đoàn hiệu quả và chuẩn xác, theo đúng các quy chuẩn chất lượng quốc tế. Ông là một trong 10 lãnh đạo Công nghệ thông tin (CIO) xuất sắc nhất Đông Dương năm 2005.

Năm 2002, FPT trở thành công ty cổ phần, ông Bùi Quang Ngọc được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Năm 2010, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT - Trương Gia Bình ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT.

Ông Bùi Quang Ngọc tốt nghiệp Khoa Toán, Đại học tổng hợp Kishinhov, Cộng hoà Moldova; bảo vệ luận án tiến sĩ về Cơ sở dữ liệu tại Đại học Gronop, Pháp.

Trước khi gia nhập FPT, ông Bùi Quang Ngọc là giảng viên Khoa Toán – Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

15241449
readers