Anh Bùi Quang Ngọc là Giám đốc Điều hành của Học viện Lãnh đạo FPT.

 

Nhiều năm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc FPT, trong suốt quá trình phát triển của FPT, anh Bùi Quang Ngọc luôn là người đảm bảo để mọi hoạt động của Tập đoàn hiệu quả và chuẩn xác, theo đúng các quy chuẩn chất lượng quốc tế.

Việc gắn bó với FLI, theo một chia sẻ riêng của anh Ngọc thì do thấy FLI thành lập từ tháng 1/2009 mà chưa có nhiều hoạt động đáng kể, anh đã góp ý với anh Trương Gia Bình và ngay lập tức được anh Bình đệ nghị đóng góp cho FLI phát triển bằng việc đảm nhiệm vị trí Quản trị dự án FLI.:)

Tháng 4/2010, anh Bùi Quang Ngọc được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của FLI.

Anh Ngọc là người điều hành và quản lý trực tiếp mọi hoạt động của FLI. Trong đó anh tham gia trực tiếp vào việc xây dựng giáo trình cho các môn học trong chương trình MiniMBA, nghiệm thu chất lượng giảng viên và giám sát tiến độ mọi hoạt động của FLI.

Anh đồng thời là giảng viên môn Quản trị dự án cho chương trình MiniMBA.

Câu nói thường xuyên nhất của anh trong mọi cuộc họp là "Làm bất kỳ cái gì cũng phải luôn bám sát mục tiêu". Đó chính là yêu cầu của anh với tất cả mọi hoạt động mà anh đang điều hành và giám sát.

Anh Bùi Quang Ngọc tốt nghiệp Khoa Toán, Đại học tổng hợp Kishinhov, Cộng hoà Moldova; bảo vệ luận án tiến sĩ về Cơ sở dữ liệu tại Đại học Gronop, Pháp.

Trước khi gia nhập FPT, anh là giảng viên Khoa Toán – Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

9599517
readers