Kế hoạch PBC năm 2010

Posted 13/05/10 10:44 PM By Nguyễn Thu Thuỷ
Ban chủ nhiệm đã thông qua Kế hoạch PBC năm 2010 gồm 9 hoạt động chính.

Trong năm 2010, dự kiến, PBC sẽ triển khai 9 hoạt động chính như dưới đây.  Lịch sinh hoạt đang được Ban chủ nhiệm ấn định là ngày thứ Tư cuối cùng của tháng. Riêng tháng 5, chọn ngày 19/05 vì đây là một ngày hết sức ý nghĩa đối với cả dân tộc cũng như FPT.

TT Hoạt động Ngày
1 Kick off CLB + Chia sẻ các bài học kinh nghiệm của dự án P1 (FSO) 5/19/2010
2 Kỹ thuật và phương pháp để có dự án và lấy được dự án về ta 6/23/2010
3 Kiến trúc hệ thống và 1 số v/đ về quản trị dự án của PIT (FIS)  7/28/2010
4 Giới thiệu về chứng chỉ PMP và các tips luyện thi 8/25/2010
5 Thăm công ty Viettel và kinh nghiệm của Viettel khi toàn cầu hóa 9/22/2010
7 Hội thảo chia sẻ kỹ năng Communication trong Dự án 10/27/2010
8 Tổ chức BarCamp về Quản trị dự án 11/24/2010
9 Outdoor: tổng kết hoạt động PBC năm 2010 và tôn vinh nghề QTDA 12/29/2010

Share your comments
I agree with all Terms of Use *
Comments

Archives

May 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
13287408
readers