September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Event: 'Lễ Tốt Nghiệp Chương Trình FPT Mini-MBA HCM' Print
  FLI Club
Date: Thursday, December 11, 2014 - 5:00 pm
Duration: 3 Hours

Lễ Tốt nghiệp chương trình Quản trị Kinh Doanh FPT Mini-MBA HCM

Niên Khóa 2013-2014

Thời gian: 17h-20h thứ năm ngày 11/12

Địa điểm: Khách sạn Family Inn, 84A Bùi Thị Xuân, quận 1, HCM9818973
readers