January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Event: 'Lễ Tốt Nghiệp Chương Trình FPT Mini-MBA HN' Print
  news
Date: Tuesday, December 09, 2014 - 5:00 pm
Duration: 3 Hours

Lễ Tốt nghiệp chương trình Quản trị Kinh Doanh FPT Mini-MBA HN

Niên Khóa 2013-2014

Thời gian: 17h-20h thứ ba ngày 9/12

Địa điểm: Tầng 2, Phố Biển - Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội15196411
readers