December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Event: 'Lễ Tốt Nghiệp Chương Trình FPT Mini-MBA HN' Print
  news
Date: Tuesday, December 09, 2014 - 5:00 pm
Duration: 3 Hours

Lễ Tốt nghiệp chương trình Quản trị Kinh Doanh FPT Mini-MBA HN

Niên Khóa 2013-2014

Thời gian: 17h-20h thứ ba ngày 9/12

Địa điểm: Tầng 2, Phố Biển - Thiên Sơn Plaza, 89 Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội12326429
readers