January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Event: 'Khai Giảng MIniMBA Đà Nẵng' Print
  FLI Club
Date: Thursday, August 14, 2014 - 8:00 am
Duration: 9 Hours

Nhận thấy nhu cầu từ người FPT Đà Nẵng, hiện tại FLI, FHR đang cùng phối hợp với đầu mối nhân sự để cùng tuyển sinh, deadline tuyển sinh dự kiến là ngày 05/8/2014.

MiniMBA tổng hợp kiến thức cô đọng của MBA và bổ sung kinh nghiệm FPT để áp dụng trong công việc hiệu quả. Học viên tốt nghiệp MiniMBA được nhận chứng chỉ tương được 30% khóa MBA tiêu chuẩn.

Thời gian         : 08:00 – 17:00, Thứ 5, ngày 14/08/2014

Địa điểm          : Khách sạn Golden Sea I – B26-29 Đường Phạm Văn Đồng – Đà Nẵng15206459
readers