November 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Event: 'Lễ Tốt Nghiệp Chương Trình FPT Mini-MBA HCM' Print
  FLI Club
Date: Thursday, December 11, 2014 - 5:00 pm
Duration: 3 Hours

Lễ Tốt nghiệp chương trình Quản trị Kinh Doanh FPT Mini-MBA HCM

Niên Khóa 2013-2014

Thời gian: 17h-20h thứ năm ngày 11/12

Địa điểm: Khách sạn Family Inn, 84A Bùi Thị Xuân, quận 1, HCM14691620
readers