January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
10:47 AM Wednesday February 25, 2015
Hơn 100 học viên đang nợ môn sẽ có cơ hội học bù một lần duy nhất cùng với khóa MiniMBA 2015 sẽ được khai giảng cuối tháng 2.

Vừa qua, FLI đã tiến hành rà soát thông tin nợ môn của các học viên MiniMBA chưa hoàn thành khóa học. Từ năm 2010 đến nay, có 63 học viên Hà Nội, 60 học viên TP HCM và 9 học viên Đà Nẵng đang nợ môn.

nguoi-fpt-1-9379-1421899324-7169-1423906

Cơ hội duy nhất cho học viên nợ môn. Ảnh: C.T.

Theo quyết định mới nhất của TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc, các học viên nợ môn sẽ có cơ hội học bù một lần duy nhất cùng với khóa MiniMBA 2015 trong thời gian từ 2015 đến 2017. Riêng năm 2015 sẽ ưu tiên những học viên nợ từ 8 buổi trở xuống hoặc đăng ký sớm.

Dự kiến, ngày 28/2, khóa MiniMBA mới sẽ khai giảng và học môn đầu tiên. Thông tin chi tiết về lịch học bù, BTC sẽ gửi tới học viên nợ môn.

Tử Quyên

15164040
readers