July 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
02:05 PM Tuesday January 20, 2015

MiniMBA là chương trình đào tạo trọng điểm của FLI nhằm cung cấp kiến thức quản trị chuẩn MBA quốc tế, kết hợp với thực tiễn FPT cho các đối tượng học viên là cán bộ quản lý level 4-6 trong tập đoàn.  Khởi động từ năm 2010, đến nay, FLI khai giảng hơn 30 lớp. Nhằm nâng cao và hoàn thiện chất lượng chương trình FPT MiniMBA cũng như ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu từ các học viên. FLI đã tiến hành thực hiện khảo sát toàn diện về chương trình MiniMBA năm 2014.

Thông qua bảng câu hỏi chung, survey đã nhận được 81% ý kiến phản hồi đóng góp, đánh giá về tính hiệu quả và thiết thực của chương trình. Đa số các học viên được khảo sát đều  cho rằng các kiến thức trong chương trình Mini-MBA phù hợp với nhu cầu hiện tại và giúp học viên giải quyết các vấn đề trong công việc được tốt hơn. Ngoài ra, chương trình MiniMBA đã tạo cơ hội tốt cho các học viên được gặp gỡ, giao lưu giúp tăng cường tình đoàn kết, đồng thời các mối quan hệ trong quá trình học Mini-MBA cũng giúp học viên tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp lực trong tập đoàn. Tuy nhiên cũng có thêm một số góp ý: cần hạn chế thay đổi lịch học, cập nhật thông tin học bù kịp thời. Bên cạnh đó học viên cũng mong muốn nội dung chương trình nên tăng thêm nhiều môn vê quản trị và lãnh đạo, học theo case của FPT, đặc biệt có nhiều ý kiến đề xuất  xây dựng thư viện case của FPT.

Theo FLI, kết quả của đợt khảo sát này sẽ là cơ sở để đơn vị tiến hành cải tiến các hoạt động hiện tại trong chương trình MiniMBA, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo của các cấp quản lý tại FPT.

13523809
readers