Chương trình Mentoring dựa theo format YPO Forum, mô hình được lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu vận dụng hiệu quả để tôi luyện phẩm chất lãnh đạo.

 

Năm 2010, lần đầu tiên, FLI triển khai thử nghiệm chương trình mentoring, dựa theo format của YPO (Young President Organization) Forum, một mô hình đã được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu vận dụng hiệu quả trong việc chia sẻ, tôi luyện các phẩm chất lãnh đạo. (Anh BinhTG là 1 trong số rất ít  các CEO Việt Nam đủ điều kiện tham gia YPO)

 

Chương trình mentoring được FLI  vận  hành với 2 mục tiêu chính:

 

-          Tạo dựng môi trường tuyệt đối tin cậy để thiết lập mối quan hệ gần gũi giữa các thành viên, giúp nhau phát triển cá nhân cũng như sự nghiệp thông qua việc chia sẻ và gợi mở hướng giải quyết các vấn đề của từng thành viên một cách sâu sắc và hoàn toàn bảo mật.

-          Vận hành thử nghiệm để sau đó nhân rộng mô hình YPO Forum trong các cấp lãnh đạo FPT

 

Bắt đầu từ tháng 3/2010, anh BinhTG đã trực tiếp điều hành 1 nhóm khoảng 10  lãnh đạo cao cấp cùng chạy thử nghiệm chương trình. Với tần suất gặp mặt 1 tháng/lần, trải qua gần 6 tháng hoạt động, các thành viên tham gia đều nhận thấy đây là mô hình tuyệt vời để chia sẻ và tìm được hướng giải quyết cho các vấn đề của mình, thông qua các chia sẻ, gợi mở của mentor (a BinhTG) và tất cả những thành viên khác trong nhóm.

 

FTEL là đơn vị đầu tiên tiến hành nhân rộng mô hình này. Chị HaCT đã trực tiếp dẫn dắt 1 nhóm lãnh đạo FTEL kick off buổi đầu tiên cuối tháng 8 vừa qua.

 

Format chương trình cũng đã được FLI điều chỉnh nhất định để phù hợp với đặc thù Việt Nam và FPT.

15196315
readers