Tái hoạch định chiến lược toàn cầu

Posted 15/01/10 01:17 AM By Chu Thị Phan Anh
2876 views 0 comments 7 likes

''Tái hoạch định chiến lược toàn cầu'' của Pankaj Ghemawat đã rất đúng khi nhận ra thế giới ta đang sống mới chỉ là “bán toàn cầu hóa”. Ông dựa trên định nghĩa này để đưa ra một số khung tiếp cận rất giá trị và sáng tạo về cách phát triển chiến lược cho quá trình quốc tế hóa và tạo giá trị toàn cầu. Cuốn sách cho một giải pháp toàn diện đối với một trong những vấn đề quan trọng nhất của cộng đồng kinh doanh.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Trong nền kinh tế tưởng chừng toàn cầu hóa của chúng ta, các doanh nghiệp được khuyên là cứ kinh doanh xuyên biên giới như thể toàn thế giới là một thị trường thông suốt, phẳng tuyệt  đối.

Nhưng thế giới thực tế không hề phẳng. Các doanh nghiệp không chú ý tới những khác biệt chính trị, văn hóa, kinh tế riêng của từng vùng chắc chắn sẽ thất bại. ‘’Tái hoạch định chiến lược toàn cầu’’ của giáo sư và nhà tư vấn chiến lược Pankaj Ghemawat cho ta cái nhìn thực tế hơn về toàn cầu hóa – các công cụ thực tiễn giúp doanh nghiệp của bạn có thể kinh doanh toàn cầu hiệu quả.

Thomas Friedman trong cuốn sách Thế giới phẳng đã nói rằng một số sự kiện (như sự bùng nổ Internet) đã san phẳng môi trường cạnh tranh toàn cầu bằng việc gia tăng toàn cầu hóa và suy giảm sức mạnh của các quốc gia. Nhưng Giáo sư Pankaj Ghemawat của trường Đại học Harvard, một chuyên gia về chiến lược toàn cầu, lại cho rằng thế giới “không phẳng”, thế giới chỉ toàn cầu hóa một phần nào đó thôi. Và theo ông, thế giới chỉ “bán toàn cầu hóa”.

’’Tái hoạch định chiến lược toàn cầu’’, quyển sách mới của giáo sư Ghemawat, như một phản biện đối với quan điểm của Thomas Friedman. Ông nhấn mạnh rằng chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới mà những khác biệt giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn còn là vấn đề quan trọng. Và các công ty kinh doanh toàn cầu cần nhận ra điều này để kinh doanh thành công.

Cuốn sách về chiến lược kinh doanh này tập trung vào sư khác biệt giữa các quốc gia, theo giáo sư là những khác biệt cơ bản trên bốn lĩnh vực thường bị bỏ sót trong các cuộc thảo luận về toàn cầu hóa: văn hóa, hành chính, địa lý và kinh tế. Những khác biệt này được tác giả phân tích rõ ràng qua một số ví dụ cụ thể thông qua mô hình CAGE. Từ sự phân tích đó, tác giả giúp các công ty đưa ra những chiến lược để vượt qua được các rào cản biên giới quốc gia một cách có lợi nhất. Và những công ty nào mong muốn thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu cần phải lưu tâm đến ba chiến lược mà tác giả đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu, đúc kết và trình bày trong sách với nhiều ví dụ từ các công ty có tiếng trên thế giới: Thích nghi (với khoảng cách và các khác biệt); Tổng hợp (để xóa bỏ khoảng cách và các khác biệt); Khai thác (tận dụng lợi thế của các khác biệt).

Thông tin chi tiết về cuốn sách:

Tựa sách: Tái hoạch định chiến lược toàn cầu hóa.

Tác giả: Pankaj Ghemawat.

Nhà xuất bản: Trẻ.

Năm xuất bản: 2009.

Số trang: 304.

Giá sách: 72.000 VND.

Mọi người có thể tìm đọc và mượn cuốn sách này tại tầng 13 – Tòa nhà FPT Cầu Giấy.

Share your comments
I agree with all Terms of Use *
Comments

Thực thi - Hoàn thành kế hoạch bằng phương pháp quản trị có nguyên tắc

Đối với nhóm biên dịch chúng tôi, dịch tựa đề quyển sách này là cả một sự thú vị. Chúng ta đã quá quen thuộc với chức danh CEO (Chief Executive Officer) được dịch là Giám đốc điều hành, đến mức một cách mặc định hầu hết chúng tôi đều nghĩ rằng Execution hay Executive có nghĩa là Điều hành, có lẽ để tựa đề quyển...

Search
15555966
readers