Trần Đình bá - Nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân

Tập đoàn FPT là một tập đoàn lớn, có tốc độ phát triển nhanh. Mong rằng tập đoàn ngày càng phát triển, đóng góp nhều hơn vào sự phát triển chung của đất nước.

Chia sẻ ngày 16/6/2011- Chủ đề: Nghề báo - Nghề nguy hiểm

Archives

September 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
14144462
readers