PGS.TS. Nguyễn Lân Cường - Nhà khảo cổ học

Tôi rất ngạc nhiên vì các bạn ở FLI Club rất thích thú theo dõi đề tài khoa học mà tôi báo cáo.

Hy vọng rằng sẽ có dịp được đến nói chuyện với các bạn về đề tài "Nguồn gốc dân tộc Việt Nam" qua bằng chứng cổ nhân học.

Chia sẻ ngày 27/8/2010 - Chủ đề: Bí mật phía sau nhục thân các vị thiền sư

Archives

September 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
13518515
readers