Nguyễn Mạnh Hùng - GĐ ThaiHaBooks

Là người đã từng làm ở FPT 12 năm từ 1995-2008, tôi rất vui và ấn tượng về buổi giao lưu, chia sẻ về "Sách và văn hóa đọc". Tôi mong Fsoft và FPT hiểu giá trị của sách, rằng đó là Kỳ Quan Thế Giới. Có sách sẽ có tri thức, có thành công và hạnh phúc.
There is no way to happiness! Happiness is the way.

Archives

May 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
13294526
readers