Khách mời: Chú Nguyễn Hữu Thái - Nguyên Chủ tịch Hội sinh viên Sài Gòn & Chú Vũ Đăng Toàn - Chỉ huy xe tăng 390

Chú Nguyễn Hữu Thái

Rất xúc động. Hy vọng FPT trẻ tiến lên.

Chú Vũ Đăng Toàn

Hôm nay tôi rất vinh dự được lãnh đạo công ty mời về Câu lạc bộ lãnh đạo trẻ kể về Chiến dịch Hồ Chí Minh, được mọi người chú ý, quan tâm, tôi rất xúc động.

Chia sẻ ngày 27/4/2011 - Chủ đề: Nhân chứng lịch sử và Bài học chiến lược.

Archives

January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
15288653
readers