GS. Hồ Ngọc Đại - Nguyên viện trưởng Viện công nghệ giáo dục.

Chúc FPT luôn luôn là FPT trong mọi tình huống và mọi thời.

Chia sẻ ngày 11/2/2011 - Chủ đề Giải pháp giáo dục cho xã hội hiện đại


Archives

October 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
12011528
readers