Chị Nguyễn Hồng Lan - GĐ Thương hiệu VIB

Để thu sét của trời, người ta nối cột thu lôi vào đất,

Nhưng trái tim nơi chịu nhiều sét nhất..

Thì biết nối vào đâu...

 

Chia sẻ với FLI Club ngày 6/8/2010

Vouloir c'est pouvoir

Archives

May 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
13294085
readers