Nhìn lại ngày hội sách lần III

Posted 22/09/08 05:42 PM By Đinh Thị Thanh Nga
Những lợi ích

Dear all,

Như mi ngưi thưng hi sau khi đc sách: có rút ra đưc điu gì không?

Xin đưc đúc kết my đim li sau khi tham d Ngày hi sách ln III:

I/ Li ích ca đến sm trưc gi:

Nói là Ngày hi sách thì cũng không hn, ln III này không có nhng games, không có hát hò sôi ni như ln II, không có băng-rôn, ap-phich, nhưng sách thì vn ngp tràn: sách kinh doanh, sách qun lý, sách dành cho tui Teen hay nhng sách cung cp các kng cho mt cuc sng ngày càng tr nên cnh tranh và khc nghit, v.v

Do vy, đến sm khong 10 phút, chúng tôi thoi mái xem sách, hi nhng chuyên viên đim sách ca Thái Hà books đ nghe các bn phân tích, tóm lưc ni dung tng cun sách. Qua đó nhm nhe trưc quyn nào hay, quyn nào thú v. Đim này thì đon sau bn s biết nó ích li dưng nào J

II/ Li ích ca lng nghe chăm chú:

S sp đ ca Northern Rock thì là mt cun sách m x nhng nghip v, nhng giao dch đc thù ngân hàng.

Kết lun rút ra:

-       A. Thành Nam: không nên gi tin ngân hàng? dù sao, gi ngân hàng cũng là an toàn nht ri. Túm li, ri ro đến thì thng to cũng chết c..

-       A.Hùng GĐ Thái Hà Books: nên chia nh s trng vào các r khác nhau => vn bài hc nhưng giá tr thì sng mãi.

    Chúng tôi thì thy th phào vì may mà không có tin đ gi ngân hàng, hehe.

Thy quan tâm hơn đến cun i ánh sáng ca Thin vì biết s đưc thc hành.

C hi ngi xếp bng tròn trên chiếu, mt nhm, chăm chú lng nghe th tiếng trong vt, tht âm vang phát ra t cái chuông nh anh Hùng cm trên tay. Kh đánh 1 tiếng vang vng khp căn phòng, đng thi a.Hùng đc tng câu k Thin theo mi tiếng chuông, chúng tôi đã có nhng gi phút tht là thư giãn và thoi mái, tuy nhiên gi cho đu óc trng rng và tp trung vào hơi th, không nghĩ đến mt cái gì tht khó. Anh ch th xem J.

III/ Li ích ca tham d đến phút cui:

J qu tht, nhng ngưi tham d cùng FLI Club đến phút cui hôm đó đã đưc anh Thành Nam TGĐ FSO tuyên b tng cho mi ngưi tham d đến gi phút này 2 cun sách và đưc tùy chn theo ý thích.

Do đã nhm nhe t trưc nên quyết đnh chn sách din ra tht d dàng J

Đến phút cui, Thái Hà Books cũng t chc bc thăm nhng tên ngưi khi đến tham d đã ghi vào phiếu và b cc thy tinh đ xem ai là ngưi may mn đưc nhn sách trúng thưng theo ý thích.

Sau đây là kết qu nhng ngưi may mn đã li đến phút cui:

1/ BngDH G13: vi 2 cun sách t chn đưc a.Nam tng

-       Cuc phiêu lưu trong bóng ti

-       Nht ký ông b tương lai

2/ TrungNQ G10:

-       i ánh sáng ca Thin

-       Risk

3/ TNHL G10:

-       S sp đ ca Northern Rock

-       Risk

4/ TrungNT6 SRU Lab:

-       S sp đ ca Northern Rock

-       Risk

5/ VinhLQ G13:

-       Chèo lái con đưng s nghip

-       Thun hóa sư t

6/ Chương _ FSC:

-       Khi nào chim st bay

-       Lm dng tình dc

7/ ĐinhNga CPD:

-       Sng như Tiu Cưng

-       Risk

8/ VânNTB FHR HO:

-       Risk

-       Vô ngã vô ưu

9/ Tâm FSC:

-       Biến cái không th thành có th

-       Hành trình trí tu

10/ Huy FSC:

-       Nhng điu tôi biết v kinh doanh tôi hc t m tôi

-       Lm dng tình dc

11/ HuynVT FSC:

-       Vô ngã vô ưu

-       Lm dng tình dc.

12/ Loan FSC:

-       Thành công ln trong kinh doanh.

13/ Kết qu bc thăm may mn:

-       Bn LoanNT ca FSC đã trúng thưng và đưc tng cun sách trong t sách V-Teen như mong mun: O la la, tn hưng cuc sng.

Xin chân thành cm ơn anh Nam và chúc mng các anh ch may mn đưc nhn thưng.

Have a nice day.

ĐinhNga.

Share your comments
I agree with all Terms of Use *
Comments

Archives

June 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
13317226
readers