[HCM] FLI Club Tháng 03/2014: Nhân lực và câu chuyện phát triển kinh tế

Posted 10/03/14 12:00 AM By FLI Club HCM

FLI Club Tháng 03/2014

Chủ đề: Nhân lực và câu chuyện phát triển kinh tế

Kch mời: TS. Trần Du Lịch – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM khóa XIII

Thời gian: 16h30, Thứ Sáu, ngày 21/03/2014

Địa điểm: Phòng đào tạo 2, Tầng trệt Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô L29B- 31B- 33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q.7.

Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế như: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con người … Trong những nguồn lực đó, con người luôn là nguồn lực quan trọng nhất, có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển của quốc gia nói chung và doanh nghiệp nói riêng.

Với tổ chức quy mô nhỏ hơn là doanh nghiệp cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong phát triển kinh doanh. Định hướng chiến lược, điều chỉnh ngân sách và quản trị nhân sự hiệu quả cũng là những nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh cần thắt lưng buộc bụng, chú trọng đầu tư hiệu quả, hợp lý cho con người, do đó, sàng lọc nhân lực cũng là một yêu cầu tất yếu để đảm bảo ổn định hoạt động doanh nghiệp.

Dự thảo tinh giảm 100.000 viên chức nhà nước được đưa ra gần đây một lần nữa làm nóng câu chuyện về chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu lại hoạt động tổ chức một cách hiệu quả trong bối cảnh khó khăn. Từ câu chuyện điều chỉnh ở quy mô lớn này, doanh nghiệp có thể học hỏi được gì cho hoạt động của mình?

Đến với Chương trình FLI Club tháng 3/2014, TS. Trần Du Lịch sẽ chia sẻ với FPTers vai trò của nguồn nhân lực trong bài toán phát triển kinh tế, những cơ hội và những thách thức Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt trong năm 2014.

Đăng ký tham dự tại Sign Up Now hoặc liên hệ với This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Share your comments
I agree with all Terms of Use *
Comments
click here at 22/11/2015 02:29 PM
http://www.omalker.com/vb/showthread.php?p=13924#post13924 click here [url=http://wiki.freearcadescript.net/index.php?title=User:Paoynywj19#frank_and_that_i_viewed_our_own_monday_evening_hours_exhibi]click here[/url]
click here at 22/11/2015 05:44 PM
http://guandata.com/read.php?tid=21154&ds=1 click here
cheap jordans online at 27/11/2015 06:01 AM
the actual: i love to warm up with lentil soup in the winter months; within summer i like to sprinkle dried beans on cold weather preparing salads. using one time, anyone is viewed pulling extreme model from the place to the vehicle. "for the most part, additional pros help facing one of those uses a hit from other, announced machines reducer steve Riske. {it is important|it is necessary|it's important|it is crucial|it is vital|it is very important|it is recommended|it will be important|it is essential|it can be vital|it can be crucial|it's very important|it will be significant|it's critical|it's vital|it's really important|it is critical|it can be necessary|it is|it's necessary|it's crucial|you should|it's|it's essential|irs. Difficile in the europe, provides taken care of 27 patients along with made by hand medicines, as well as 27 are reduced within their infection.. cheap jordans online
°\{4sale ý…sz at 27/11/2015 08:06 AM
,Sk,Sk Ê| | ]Œo`]ŒonGoogle’ËWfBj_nÖí°k¢éüȒXJˆsShLKc_]S`QkjŠ~W_ ÁL d‚ŠÖêåûëk’ØQ~YšLY‹4oSne„ko Áoˆ Y‹W~Y OnºLBj_n‡àK‰)ʒ—‹ShkjŠ~Y~o °\{4sale ý…sz
cheap air jordans at 01/12/2015 12:20 AM
Two days ago we contacted reported after Supreme x Air Jordan 5 "Camo" shelves can not be opened, could not help but appeals to the imagination ... but it seems not surprising feeling cheap air jordans
cheap foamposites at 02/12/2015 04:24 PM
major practical significanceONSet the price of a $186watch nearly $158 and clientele will switch absent. When you are it a fact the quick gladness in a bestalways hope that through cheap foamposites
—…hÁݤóÈ10 º%  at 04/12/2015 09:33 AM
áX‰ŒjD{inݤóÈ 'p Ջ ’šQfO`UD —…hÁݤóÈ10 º% 
cheap air jordans at 07/12/2015 09:28 AM
has been built intoONPut the price of a $126view around $256 and potential consumers will convert absent. Once you're it genuine the quick gladness on the bestofficially ranked among cheap air jordans
cheap retro jordans at 08/12/2015 02:24 PM
Cement Grey Air Jordan 4 "White Cement" with its refreshing overall performance, injection engaging classic cement gray dress, red tongue Jumpman Logo black embellishment and detail to create a full visual experience level, whether it is static or tours on foot retro sports vitality and fashion breath walking towards me. cheap retro jordans
%n'Ðü²ó‹¬- °r'º at 15/12/2015 02:21 AM
SSgf|x„ÁoÁo |SnÜüɒÁo]ŒL,Sk,Sk‹dQ‹|Áo‹dKŠ~Wúc_ (]ŒoÁ’©Q~W_Á’| ©Q©Q |Áo;cfUK’H‹Sh’€h©Qô©Bj_nˆFjÖnº %n'Ðü²ó‹¬- °r'º
mac makeup outlet at 16/12/2015 04:28 PM
It is by far the most comforting a member of the day, can be just like having your very own laser center in the home. mac makeup outlet
ew ™!™ 2015%°rý  at 18/12/2015 10:09 AM
8 I WjD WKWÖí°k| | ݹÈn‹’ fv­“ÁoW_DSŒoé¤È¢Ã×hF^8k h]ŒÁo Bj_n‡àoÁ¹¿¤ëo scOŠscOŠUŒfD~Y JKRgKjŠ t‰WD ݹÈ ew ™!™ 2015%°rý 
mac makeup outlet at 21/12/2015 03:18 AM
Skin boil bath areas broadly standard one or two gallons because of normal water usage each minute, and are usually power efficient. mac makeup outlet
áüë¿™!™ ý…sz at 22/12/2015 12:45 AM
Xk W_DBj_n‹nˆFkB‹hFZp | XkBj_nݹÈg®'LB‹ î'j*Œ_hÁogM |Sn;Ln€¶Bj_LWfD‹Bj_LB‹hîšW~Y ~BʌnݹÈk| ô°å~gÝd_k| | Õ£üÉRSSÕ£üÉÁoBj_’dK€_kBj_n1ï’d~W‡F1ïJKRg~h™š 1lՋ áüë¿™!™ ý…sz
ªÃÁ hQD UB ³ì¯ ¨³â Ë« at 27/12/2015 08:53 AM
[ c|BY} ]|[SOLD OUT]™!™|ɯ¿üÞüÁó Dr.Mar|tens ¸çÃ|ÑüÖüÄ [ JONI R1383620|1 ] Àü¯Öé¦ó ì¶ü áóº ìÇ£ü|¹ æ˻ï¹ [ c BY } ]|[SOLD OUT]|™!™ ɯ¿üÞüÁó Dr.Martens|¸Ã×¢Ã×ÖüÄ [ °ìü ] R13665|020 BLAKE ì¶ü áóº|ìÇ£ü¹ æË»|ï¹ [ c BY} ]|[SOLD OU|T]™!™ ɯ¿üÞüÁó Dr.Ma|rtens ¹ÈéÃ×·åü|º [ Á§êüìÃÉ ] R1|3860600 MA|RY ì¶ü ìÇ£ü¹ [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ É|¯¿üÞüÁó 8065 Dr.Ma|rtens ¹ÈéÃ× ·åüº MARY J|ANE ì¶ü ìÇ£ü¹ R1|2916001 Öéï [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!|™ ɯ¿üÞüÁó Dr.Martens ¹ÈéÃ|× ·åüº [|Öéï ] R14714001 VE|GAN 5027 ¹àü¹ì|¶ü ìÇ£ü|¹ STRAP|SHOES BLACK [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ É|¯¿üÞüÁó D|r.Martens 3¹|ÈéÃ× ÖüÄ [ Àü¯Öé¦ó ] R13|679201 BELLISSA ì¶|ü ìÇ£ü¹ [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!|™ ɯ¿üÞüÁó Dr.Martens 3¹Èé|Ã× ÖüÄ [ Öéï ] R1|3680001 BELLISSA ì¶ü ì|Ç£ü¹ [ c BY} ]|[SOLD OU|T]™!™ ɯ¿ü|ÞüÁó Dr.Martens ÈüëÖüÄ [|°ìü×°ìüá¢ü ] R1|4040021 J|OSIE ì¶ü ìÇ|£ü¹ [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ɯ¿|üÞüÁó Dr.Ma|rtens ¨ó¸Ë¢ÖüÄ|[ Æ£ü¯|] R12265200 RIGGE|R BOOT ì¶ü áóº ìÇ£ü¹|æ˻ï¹ [ c|BY}|]|[SOLD OUT]™!™ ɯ¿üÞüÁó|Dr.Martens ¿Ã»ëí|üÕ¡ü [ AD|RIAN R13643260 ] Èü× Ï|¤ ¹¨üÉ WP áóº [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ɯ¿ü|ÞüÁó Dr.Mart|ens íüÕ¡ü [ ¿ó|] R14|109220 HARRY ì¶ü áó|º [ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ɯ¿|üÞüÁó Dr.|Martens ÚËüíüÕ¡ü ·åüº|DACEY PENNY L|OAFER ÇËà áóº «|¸å¢ë·åüº|R15752460 ¤óÇ£´ [ c|BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ emu ¨ß|åü ïéÓüíü àü|ÈóÖüÄ [ 6«éü ] K10102 WA|LLABY LO|·ü×¹­ó ­Ãº àüÈó ÖüÄ|[ c BY} ]|ݤóÈ10 |™!™ emu|¨ßåü êÈë¯êüÁãüº ¯í¹Ü|üó àüÈóÖüÄ [|Öéï ] K10731|LITTLE|CREATURES CROSSBONE|·ü×¹­ó ­Ãº|àüÈó ÖüÄ [ c| BY}|]|ݤóÈ10 ™!™ emu ¨ßåü|¸§ó»ó â«·ó·åü|º [ Á§|¹ÊÃÈ ] M|10575 JENSEN ·ü×¹­ó áó|º â«·ó ·åüº [|c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™|emu ¨ßåü ÏóÈìü â«·ó·åüº|[ 3«éü ] M10716|HUNTLEY|·ü×¹­ó áó|º â«·ó ·åüº [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ emu|¨ßåü ¹Æ£ó¬ü íü àüÈóÖü|Ä [ 5«éü ] W1|0002 ST|INGER LO ·ü×¹­ó ìÇ£ü|¹ áóº [ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ emu|¨ßåü ×éÁ|Êà ¹Æ£ó¬ü ß|Ë àüÈóÖüÄ [ 5«éü ] U100|03 PLATINUM STING|ER MINI ·ü|×¹­ó ìÇ£ü¹ áó|º [ c| BY} ]|ݤóÈ10 ™!™|emu ¨ßåü ¿êó¬|àüÈóÖü|Ä [ 5«éü ] W10106|TALINGA ¹¨üÉ ·ü×¹­ó ì|Ç£ü¹ ¹¦§üÉ àü|Èó ÖüÄ|[ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ emu ¨ßåü ìÇ£ü|¹ ¿ê¢ íüÕ¡ü â«·ó ·å|üº TALIA àü|Èó ·ü×¹­ó 2014t °\ W1009|9 3«éü|[ c BY} ]|[SOLD OUT]™!|™ emu ¨ßåü ìÇ£ü¹|àüÊ â«·ó|·åüº MOONAH àüÈó ·ü|×¹­ó 2014t °|\ W10926 3«éü|[ c B|Y} ]|ݤóÈ10 ™!™ emu|¨ßåü ìÇ£ü¹ ¯éÓü â«|·ó ·åüº KU|RABY àüÈó ·ü×¹­ó 2014t|°\ W11|021 3«éü [ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ e|mu ¨ßåü|¢ßÆ£ü ·ü|×¹­ó â«·ó [ 8«éü ] W|10555 AMITY ¹¨|üÉâ«·ó|ìÇ£ü¹ áóº|àüÈó ÖüÄ [ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ Õ£ÃÈ|ÕíÃ× FitFlop ìÇ£ü¹ µ|Ëü ¹êÃÝó SUN|NY ­ãóй ·åüº íüÕ¡ü 2014t|°\ 382 3«éü [ c|BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ¸|ü¨¤Áй|G.H. BASS ×ìüóÈ¥ ·å|üº [ 9«éü ] BUCKINGHAM|Ðíó¬à ªÃ¯¹Õ©ü|É D鷺|ì¶ü áóº|[ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ¸ü¨¤|Áй G.H. B|ASS ØëÞó íüÕ¡|ü[ Àü¯Öé¦ó׫â ] HELMAN Dï|¤º ì¶ü áóº Loafer|[ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ¸ü|¨¤Áй G.|H. BASS Ðíó¬à [ 2«éü|] BUCKINGHAM ¹¨üÉ áóº|¹¦§üÉ ×ìüóÈ¥|·åüº|ªÃ¯¹Õ©üÉ [ c BY}|]|[SOLD OUT]™!™ ßÍÈ|ó« MINNETON|KA áóº ·ü×¹­ó|¢ó¯ë Ö|üÄ [ ´üëÇó¿ó ] SHE|EPSKIN ANKLE|BOOT MENS àü|Èó 385|1 [ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ß|ÍÈó« MINNETONKA â|«·ó áóº àü|¹Ï¤É Éé¤Óó° [ 2«éü ] M|OOSEHIDE DRIVING MOC ì¶ü|950 952 2014°\ [|c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ßÍÈó« MINNE|TONKA â|«·ó áóº àü¹Ï¤É ¯é·Ã¯|[ 3«éü ] MO|OSEHIDE CLASSIC MENS MENS|ì¶ü 89|0 892 899 [ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ßÍ|Èó« MINNETONKA â«|·ó áóº àü¹|Ï¤É ¦£ü¯¨óÉ [ 2«éü ] M|OOSEHIDE WEEKEND|MOC MENS ì¶ü 752|758 [ c B Y} ]|ݤóÈ10 ™!™ ßÍÈó« MINNET|ONKA â«·ó áóº ·ü×¹|­ó Ïüɽüë [ ¿ó ] SHE|EPSKIN HARDSOL|E MOCCA|SIN MENS|àüÈó 3841 [ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ßÍ|Èó« MINN|ETONKA â«·ó|áóº ·ü×¹­ó ½ÕȽüë ëüà·å|üº SHEEPSKIN SO|FTSOLE MO|CCASIN MEN'|S 3811 ¿ó [ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ßÍÈó«|MINNETONKA Ѥëé¤ó µ¤|ɸÃ× ÖüÄ [ 3«|éü ]|PILE LINED SIDE Z|IP BOOTS ¹¨üÉ ìÇ£ü¹|3522 3521T|352|9 ¹¦§üÉ [ c BY}|]|[SOLD OUT]|™!™ ßÍÈó« MI|NNETONKA ·ü×¹­ó ¢ó¯ë ÖüÄ [|´üëÇó¿ó ] SHEEPSK|IN ANKLE BO|OT ·ü×¹­ó ìÇ£ü|¹ 3451|[ c BY} ]|ݤóÈ10 ëüà·å|üº™!™ ßÍÈó« MI|NNETONKA|â«·ó ·ü×¹­ó ½ÕȽüë [|¿ó ] SHEEPSKIN SOFT SO|LE MOCCASIN ·ü×¹|­ó ìÇ£ü¹|3411 [ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ßÍÈó« MINNETO|NKA Ä¤ó´¢ ·ü×¹­ó ·å|üº [ ´üëÇó¿ó|] TWIN GORE S|HEEPSKI|N SHOES ·ü×¹­ó ìÇ£ü¹|3831 ¹¦§üÉ|[ c BY} ]|ݤóÈ10 ™|!™ ßÍÈó« MINNETONKA Þ¯é|ïíü ÖüÄ [ 3«éü|] MUKLUK LOW BOO|TS ¹¨üÉ ìÇ|£ü¹ 3771 3773 3779 ¹¦§|üÉ [ c| BY} ]|ݤóÈ10 ™!™|ßÍÈó« MINNETONKA ¢ëÆ£áÃÈ|·ü×¹­ó|¹êÃÑ [ ´üëÇó¿ó ] U|LTIMATE SHEE|PSKIN|SLIPPE|R ìÇ£ü¹ 3401 [ c|BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ßÍÈó«|MINNETONKA|â«·ó ·ü×¹­ó Ïüɽüë [ ´ü|ëÇó ¿ó ] SHEEPS|KIN HARDSOLE MOCCA|SIN ìÇ£ü¹|3441 [ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!™ ßÍÈó«|MINNETONKA 5ì¤äü Õêó¸|ÖüÄ [ 3«éü ]|5-LA|YER FRI|NGE BOOT ¹¨üÉ ìÇ£ü¹|1652 1658 1|659|¹¦§üÉ|[ c BY} ]|ݤóÈ10 ™!|™ ßÍÈó« MINNET|ONKA ªü|Ðü ¶ Ëü Õêó¸ ÖüÄ [ 2|«éü ] OVER THE KNEE F|RINGE BOOT ¹¨üÉ|ìÇ£ü¹ 1|698 1690 ¹¦§üÉ [ c B Y} ]|ݤóÈ10 ™!™ ßÍÈó« MINNE|TONKA «üÕ Ï¤ 3ì¤ä|ü ÖüÄ [ 4«|éü ] CALF HI 3-LAYER F|RINGE BOOTS ¹¨üÉ ìÇ£ü¹ 16|31T 1632 1638 1639|¹¦§üÉ [ c|BY} ]|ݤóÈ10 |™!™ ßÍÈó« MINNETON|KA «üÕ Ï¤ 3ì|¤äü ÖüÄ [ 2«éü|] CALF|HI 3-LAYER FRINGE B|OOTS ¹¨üÉ ìÇ£ü¹ 1632F|1637F ¹¦§üÉ [|c BY}|]|ݤóÈ10 ™!™ ßÍÈó« MINNETO|NKA ÕíóÈìü¹ Ïüɽüë|ËüϤ Õêó¸ Ö|üÄ [ 3«éü ] FRONT LACED|HARD S|OLE KNEE HI BOOTS ¹|¨üÉ ìÇ£ü¹ 1|422 1428 1429|[ c B|Y} ]|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE DUNK LOW P|REMIUM SB F|IRECRACKER PACK ¹Ëü«ü À|ó¯ íü ×ìß¢à ¨¹Óü|¹¨üÉ áóº ¹¦§üÉ ìÃÉ|313170-602|[ c BY} ]¡|[SOLD OU|T]™!™ ʤ­ NIKE DUNK|PRO SB MID ¹Ë|ü«ü À|ó¯ ßÃÉ ×í|¨¹Óü ¹¨üÉ áóº ¹¦§üÉ|°êüó 314383-3|04 [ c| BY} ]¡ |™!™ ʤ­ NIKE DUNK LOW PR|EMIUM SB 504750-90|1 ¹Ëü«ü Àó¯ íü ×ìߢ|à ¨¹Óü áóº Ö|éï Hacky SackÆ [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE DUNK PRO SB MID|¹Ëü«ü ¹±üÈÜü|Ç£ó° À|ó¯ ×í ßÃÉ ì¶ü áóº|314383-110 WHITE/WH|ITE Ûï¤È [|c BY|} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE ¹|Ëü«ü [ 3«éü ] 503|766-300 503|766-440 503766|-780 Àó|¯ Ϥ ×ìߢà DUNK HI P|REMIUM QS áóº|ASG [ c BY}|]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NI|KE DUNK HIGH 08 599840-4|00 ¹Ëü«ü Àó¯ Ϥ|08 ¹¨üÉ×Ê|¤íó áóº ¹¦§üÉ Öëü [ c| BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE DUNK H|IGH 08 LE ¹Ëü«ü Àó¯ Ϥ|08 ì¶|ü áóº Ûï¤È 317982|-125 [ c B|Y} ]¡|™!™ [BOX|jW ÄpBŠ] ʤ­ NIKE DUN|K HIGH ORCA PAC|K WHITE BLACK ʤ|­ Àó¯ Ϥ ª|ë«Ñï äŸÒí·ÐHÆ[ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE DUNK HIGH 08|LE ¹Ëü«ü Àó¯ Ϥ 0|8 ì¶ü áóº|Öéï 317982-046 [ c B|Y} ]|™!™ ʤ­ NIKE ­Ãº AIR|FORCE 1 LOW P|S ¹Ëü«|ü ¨¢ Õ©|ü¹ 1 íü ×칯üë ì¶ü ¸å|Ë¢ P› PRE SCH|OOL ¨¢Õ©ü¹ 314193|-117 WHITE|Ûï¤È [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ|­ NIKE AIR FORCE 1 H|IGH 07 315121|-112 ¹Ëü«ü ¨¢Õ©ü¹ 1 Ϥ 07|ì¶ü áóº ¨¢ Õ©ü¹ Û|ï¤È [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™|ʤ­ NI|KE AIR FO|RCE 1 HIGH 07 315121-1|14 ¹Ëü«ü ¨¢Õ©ü|¹ 1 Ϥ 7|ì¶ü áóº|[ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ|­ NIKE AIR|FORCE 1 LOW|PREMIUM 318775-571 ¹Ëü«ü|¨¢Õ©ü¹ 1 íü ×ìß|¢à ì¶ü áóº EASTvs|WEST PACK E|ddie|Cruz Ñü×ë [ c B|Y} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE AI|R FORCE 2|LOW LA ¹Ëü«ü ʤ­ ¨¢ Õ|©ü¹ 2 ¨ë¨ü ¨¢Õ©ü¹ 2 305|602-151 Æ[ c B Y} ]|™!™ ʤ­ NI|KE DELTA FORCE|¹Ëü«ü|Çë¿ Õ©ü¹ ÌÐï áóº|312033-7|71 WHEAT/W|HEA|T ¦£üÈ Æ [ c|BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE AIR|FORCE 1 L|OW ¹Ëü«ü ¨¢ Õ©ü¹ 1 íü|¹¨üÉ áóº ¹¦§üÉ ARCTIC|488298-309 °êüó|X Ûï¤È|Æ[ c BY} ]|[SOLD O|UT]™!™ ʤ­ NIKE AIR|FORCE 1 AC P|REMIUM ¹Ëü«ü ¨¢ Õ©ü¹ 1 ×|ìߢà áóº|¨¢Õ©ü¹1 QS ¯¤Ã¯¹Èé¤|¯ 줫üº 6565|23-001 Öéï Æ| [ c|BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE ¹Ë|ü«ü [ ìÃÉ×Ûï¤Èפ¨íü|] 305602-6|11 AIR FORCE 2 LOW THE D|IRTY áó|º ¨¢Õ©ü¹íüÆ[ c B Y} ]|[SOLD OUT]™!™|ʤ­ NI|KE AIR F|ORCE1PREMIUM 08QK ALL|STAR GAME 200|9" ʤ|­ ¨¢Õ©ü¹ï|ó×ìß¢à ªü빿ü²üà ¯éü¯±|óÈÆ[ c BY} ] ¡"|™!™ ʤ­ NIKE AIR F|ORCE1PRENMIU|M EASTvsWEST PACK"Eddie C|ruz V.PURPLE V.MZ-|CHILLNG RED ʤ­ ¨¢Õ©|ü¹ïó ×ìß¢à ¤ü¹|ÈÐüµ¹¦¨|¹ÈÑï ¨Ç£ü¯ëüº Æ[|c BY} ]"|™!™ ʤ­ NIKE DE|LTA FORCE|3 4DELUXE|)Eå°2" ʤ­ Çë¿Õ©ü¹ )E|å°,2>Æ[ c BY } ]"|[SOLD OUT]|™!™ ʤ­ NIKE|AIR ALPHA FORCE2 }dR ʤ­|¢ëÕ¡Õ©ü¹ÄüÆ[ c|BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™|ʤ­ NIK|E AIR FORCE 1 LOW B-|MORE ʤ­ ¨¢Õ©ü¹ïó ÜëÁ|â¢Æ[ c BY} ] ¡|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ NIKE AIR FOR|CE1LOW CHAMP PACK ʤ­ ¨¢|Õ©ü¹1 íü Áãó×Ñï 2|004t ¢Æͪêó|ÔïõâÇëÆ[ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE AI|R FORCE 1 07 ¹Ëü«ü|¨¢ Õ©ü¹ 1|07 ì¶ü áóº|¨¢Õ|©ü¹ 315122-157 W|HITE/CLUB|PURPLE Ûï¤È|[|c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE SON|OF FORCE M|ID ¹Ëü«ü µó ªÖ Õ©ü¹ ßÃ|É ì¶ü|áóº 2014t ew 6162|81-102 WHT/|BLK Ûï¤È [ c BY} ]|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ NIKE AIR FOR|CE 1 MID ¹Ëü«ü|¨¢Õ©ü¹|1 ßÃÉ ì|¶ü áóº 306352-113 ¨|¢ Õ©ü¹1 Ûï¤È|[ c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIK|E AIR FORCE 1 MID ¹Ëü«ü|¨¢ Õ©ü¹ 1 ßÃÉ ì¶|ü áóº ìÇ£ü¹ ¨¢Õ©ü|¹ 315123-00|1 315123-111 Öéï Ûï¤È|æ˻ï|¹ [3/16 ý ew][ c|BY} ]|™!™ ʤ­|NIKE AIR F|ORCE 1 LOW 07 ¹Ëü«ü ¨¢|Õ©ü¹ 1 íü ì¶ü áó|º ìÇ£ü¹|¨¢ Õ©ü¹ I|CONS ¢¤³ó 315122-001 Ö|éï æ˻ï¹ [ c| BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE|AIR FO|RCE 1 LOW 07 ¹Ëü«ü|¨¢ Õ©ü¹ 1 íü ì¶ü áóº|ìÇ£ü¹ ¨¢Õ©ü|¹ 315|122-111 Ûï¤È æË»Ã|¯¹ [3/16 ý ew][ c B|Y} ]|™!™ ʤ­ N|IKE AIR FORCE|1 MID 07 LE ¹Ëü«ü ¨¢ Õ©ü|¹ 1 ßÃÉ 07 ¨ë¤ü ì¶|ü áóº ìÇ£ü¹|æ˻ï¹ Öéï|315|123-009 [ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE|ìÇ£ü¹ AIR FORCE|1 MID G|S ¹Ëü«ü ¨¢ Õ©ü¹ 1 ß|ÃÉ ¬üëº ì¶ü ­Ãº ¸åË¢ P›|GIRLS 314195-4|02 Öëü×|Ûï¤È [ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ AIR FO|RCE 1 MID GS ¹Ëü«ü|¨¢ Õ©ü¹ 1|ßÃÉ ¬üëº|ì¶ü ­Ãº ¸å|Ë¢|P› GIRLS 31419|5-004 BL|ACK/BLACK Ö|éï|[2/6 °ew][ c B|Y} ]|™!™ ʤ­ NI|KE ìÇ£ü¹ AIR FORCE 1 GS|¹Ëü«ü ¨¢ Õ©ü¹ 1 ¬üëº ì¶ü|­Ãº ¸åË¢ P› GIRL|S 314219-6|00 Õ¡¤¢Ùêü [ c BY} ]|™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹ LUNAR FOR|CE 1 VT MESH|GS ¹Ëü«ü ëÊ Õ|©ü¹ 1 Ð|­åüà ƯÎí¸ü ¬üëº á÷|å ­Ãº ¸åË¢ P›|GIRLS 599232-6|01 ìÃÉ|[ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£|ü¹ AIR FORCE 1 LOW G|S ¹Ëü«ü ¨¢ Õ|©ü¹ 1 íü ¬üëº ì¶ü ­Ãº ¸åË¢|P› GIR|LS 596728-045 Öéï|[ c BY} ]|™!™ ʤ|­ NIKE ìÇ£|ü¹ WMNS AIR FORCE 1 07|¹Ëü«ü ¦£áóº ¨¢|Õ©ü¹ 1|07 ì¶ü ¨|¢Õ©ü¹ 315115-005 Öéï|[ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹|WMNS AIR FOR|CE 1 07 LE ¹Ëü«ü ¦£áóº ¨|¢ Õ©ü¹ 1 07 ¨ë¤ü ì|¶ü ¨¢Õ©ü¹ 315115-024|Öéï [ c BY } ]|™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹ AIR FORCE|1 GS ÖüÄ ¹Ëü«ü ¨¢ Õ©|ü¹ 1 ¬üëº ì¶ü|­Ãº ¸å|Ë¢ P› GI|RLS 314192-113 WHITE Û|ï¤È [3/4 °ew][|c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE|ìÇ£ü¹|AIR FORCE 1 GS ¹Ëü|«ü ¨¢ Õ©ü¹ 1 ¬üëº ì|¶ü ­Ãº ¸åË¢ P|› GIR|LS 314219-117 Ûï¤È×|·ëÐü [ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£|ü¹ AIR FOR|CE 1 LOW GS ¹Ëü«ü ¨¢ Õ|©ü¹ 1 íü ¬üëº ì¶ü ­Ãº ¸åË¢|P› GIRLS 596728-4|24 PHOTO BL|UE/HYPER CRIM|SON Öë|ü [3/6 °ew][ c BY } ]|[SOLD OUT]™!|™ ʤ­ NIKE ¹Ëü«ü|[ Öéï×Ö|éï ] 364770-020 AIR|JORDAN 1 PHAT|áóº ¨¢¸çüÀó 1|Õ¡ÃÈ B|LACK×BLACK [ c BY}|]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE AIR JO|RDAN 1 MID ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀ|ó 1 ßÃÉ|ì¶ü×¹¨üÉ áóº ìÇ£ü¹|æ˻ï¹ ¨¢|¸ç|üÀó|Öéï 554724-018|[ c BY}|]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE|¹Ëü«ü [ Ðü·Æ£üá¤|º×ßÃÉʤÈͤÓü×Ûï¤È|] 554724-7|07 NIKE AIR JORDAN 1 MID|ì¶ü áóº ¨¢¸çüÀó|1 ßÃÉ COLLEGE PAC|K [ c BY}|]|¡|™!™ ʤ­ NIKE ¨¢¸çüÀó 1|ßÃÉ ¹Ëü«ü [ á¿ê|ï·ëÐü×ì|üµüÑü×ë ]|AIR JORDAN 1 MID áóº|554724-008 [|c B|Y} ]|™!™ ʤ­ NIKE AIR JORDAN 1|MID ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó|1 ßÃÉ ì¶ü áóº ¨¢ ¸ç|üÀó 554724-00|3 ¯üë°|ìü×Ûï¤È [2/28 ew]|[ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE A|IR JORDAN 1 MID 554724|-024 ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó 1 ßÃÉ|ì¶ü áóº ¨¢ ¸çüÀó|Öéï [ c|BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE AIR JORDAN 1|MID 633206-040 ¹Ëü«|ü ¨¢¸çüÀó 1|ßÃÉ ì¶ü áóº|¨¢ ¸|çüÀó Bel Air Öéï|[ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE AIR|JORDAN 1|MID ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó 1|ßÃÉ ì¶ü áóº 554724-01|3 ¨¢ ¸çüÀó Öéï|[ c BY|} ]|[SOLD O|UT]™!™ ʤ­ NIKE AIR|JORDAN 1 MID|¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó|1 ßÃÉ|ì¶üצüë áóº ¨¢ ¸ç|üÀó 633206-|608 ìÃÉ [ c|BY} ]|¡|™!™ ʤ­ NIKE AI|R JORDAN 1 MID ¹Ëü«|ü ¨¢¸çüÀó 1|ßÃÉ ì¶ü áóº 633206-405|Öëü ¨|¢ ¸çüÀó [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™|ʤ­ NI|KE AIR J|ORDAN 1 MID ¹Ëü«ü ¨¢|¸çüÀó 1 ßÃÉ ì¶|ü áóº|¨¢ ¸çüÀó|554724-330 °êüó [ c|BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE AIR JO|RDAN 1 MID ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀ|ó 1 ßÃÉ ì¶ü áóº|554724-708 줫üº L|AKERS [ c|BY}|]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE|AIR JORDAN 1 SU|PER SONI|CS 554724-|307 ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀóïó ¹ü|Ñü½Ëï¹ áóº For|midable F|oes [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE AI|R JORDAN 1 MID 5547|24-043 ¹Ëü«ü|¨¢¸çüÀó 1 ßÃ|É ì¶ü|áóº ¨¢ ¸çüÀó Öéï|[ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE A|IR JORDAN 1 LOW ¹Ëü«ü|¨¢¸çüÀó 1 íü ì¶ü áóº ¨|¢ ¸çüÀó °ìü 5535|58-005 [|c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE AIR JORDAN 1|MID 554724-406 ¹Ëü|«ü ¨¢¸çüÀó|1 ßÃÉ ì¶ü×¹¨ü|É áóº|¨¢ ¸çüÀó1 °ìü [ c| BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE AIR|JORDAN 1|MID ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó 1|ßÃÉ ì¶ü áóº ¨¢ ¸çüÀó|554724-027 W.G|RY ¦ëÕ°|ìü [2/28 ew][ c B|Y} ]|™!™ ʤ­ NIKE AIR JO|RDAN 1 MID ¹Ë|ü«ü ¨¢¸çüÀó 1 ßÃÉ ì¶ü áóº|¨¢ ¸çü|Àó 554724-308 TRPCL|TEAL/I.RED2|3 Æ£üëפóÕéìÃÉ|[2/28|ew][ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE AIR JORDAN|1 MID ¹Ëü«ü|¨¢ ¸çüÀó 1 ßÃÉ ì¶ü áóº|¨¢¸çüÀó Öéï|554724-012 [ c| BY} ]|¡|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ NIKE AIR JOR|DAN 1 MID ¹Ëü«ü|¨¢ ¸çü|Àó 1 ßÃÉ|ì¶ü áóº ¨¢¸çüÀó 5547|24-016 Öéï [|c BY}|]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE A|IR JORDAN 1 MID ¹Ë|ü«ü ¨¢ ¸çüÀó 1 ßÃÉ ì|¶ü áóº ¨¢¸çüÀ|ó 55472|4-407 Öëü × ìÃÉ [ c| BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE A|IR JORDA|N 1 RETRO TREK 616344|-016 ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó 1 ìÈ|í Èìï ì¶ü áóº Ö|ëü [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!|™ ʤ­ NIKE ¹Ëü«ü [ ¯üë°ìü×|Öéï ] 554724-023|NIKE AIR JO|RDAN 1 MID ì¶|ü áóº|¨¢¸çüÀó 1 ßÃÉ [ c| BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE ¹|Ëü«ü [ Ûï¤È×æËÐü·Æ£üÖë|ü ] 554724-106 NIKE AIR|JORDAN 1 MID ì¶ü|áóº ¨¢¸ç|üÀó 1 ßÃÉ «ìøÑï [ c|BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE AIR JO|RDAN 1 MID 554724-100 ¹Ë|ü«ü ¨¢|¸çüÀó 1 ßÃÉ ì¶ü áóº|¨¢ ¸çüÀó [|c BY} ]¡|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ NIKE AIR JOR|DAN1ARMY PACK M|DM BROWN URBN HZ-H|Y-ANTHRCT|¨¢¸çüÀó ¢üßüÑïÆ[ c|BY}|]¡|[SOLD OUT]™!|™ ʤ­ NIKE AIR JORDAN1HI S|TRAP WHI|TE BLACK-VARSITY RED|ʤ­ ¨¢¸çüÀó|Ϥ ¹|ÈéÃ×Æ|[ c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE AI|R JORDAN 1 MID ¹Ëü«|ü ¨¢¸çüÀó 1|ßÃÉ ì¶ü áóº ¨¢ ¸çüÀó 55|4724-020 BLK/GYM|RED Öéï׸àìÃÉ [3|/13 ý ew][|c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE AIR JORDAN 1 PHA|T ¹Ëü«ü ¨¢ ¸ç|üÀó 1 Õ|¡ÃÈ ì¶ü á|óº ¨¢¸çüÀó 364770-102|WHT/W.GRY-WHT|Ûï¤È|[ c BY|} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE AIR|JORDAN 1 M|ID ¹Ëü«ü ¨¢¸|çüÀó 1|ßÃÉ ì¶ü áóº 55472|4-306 LUSH TEAL/BLAC|K-PURE PLATIN|UM é÷|åÆ£üë / Öéï Ôå¢×éÁ|Ê [2/28 °ew][ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ|­ NIKE ìÇ£|ü¹ AIR JORDAN 1 MID BG|¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó 1 ßÃÉ Üü¤º|ì¶ü×¹¨üÉ ­Ãº ¸åË¢|P› BOYS|¨¢ ¸çüÀó 5|547|25-012 Öéï ¹¦§|üÉ [ c B|Y} ]¡|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ A|IR JORDAN 1 RET|RO 99 BG AJ14 ¹Ëü|«ü ¨¢¸çüÀ|ó 1 ìÈí 99 Üü¤º ì¶ü ­Ãº|¸åË¢ P› BOYS ¨¢ ¸çüÀó 65|4962-101 Ûï¤È [ c| BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ AIR J|ORDAN 1|MID GS ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀ|ó 1 ßÃÉ ¬üëº|ì¶ü ­|ú ¸åË¢|P› GIRLS ¨¢ ¸çüÀó|554725-019|Ñü×ë [ c BY|} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ AIR|JORDAN 1 MID GS|¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó 1 ß|ÃÉ ¬üëº ì¶ü|­Ãº ¸åË¢ P› GIRLS ¨¢ ¸|çüÀó|5554725-007 Öéï|[ c BY}|[SOLD OUT]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ AIR|JORDAN 1 MID GS|¹Ëü«ü|¨¢¸çüÀó|1 ßÃÉ ¬üëº ì¶ü ­Ãº|¸åË¢ P› GI|RLS ¨¢ ¸çüÀó 5|55112-0|28 Ñü×ë [ c BY} ]|¡|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ AI|R JORDAN 1 MID|GS ¹Ëü«|ü ¨¢¸çüÀó 1 ßÃÉ ¬üë|º ì¶ü ­Ãº ¸åË¢ P› GIR|LS ¨¢ ¸çüÀó 555|112-139|Ôó¯ [ c|BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹|AIR JORDAN 1|MID|GS ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀ|ó 1 ßÃÉ ¬|üëº ì¶ü×¹¨ü|É ­Ã|º ¸åË¢ P› GIRLS|¨¢ ¸çüÀó 554725-018|Öéï ¹¦§üÉ|[ c| BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü|¹ AIR JORDA|N 1 RETRO '86 BG AJ2 ¹Ëü|«ü ¨¢¸|çüÀó 1 ìÈí 86 Üü¤º ì|¶ü ­Ãº ¸åË¢ P|› BOYS ¨¢ ¸çüÀó|644494-0|10 Öéï [ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ì|Ç£ü¹ AIR JORDAN 1|MID GG ¹Ë|ü«ü ¨¢¸çüÀó 1 ßÃÉ ¬üë|º ì¶ü ­Ãº ¸åË¢|P› ¨¢ ¸çüÀó GIRL|S 555112-9|05 ´üëÉ [ c BY} ]|[SOLD O|UT]™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü|¹ AIR JORDAN 1|RETRO|86 BG A|J2 ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó 1|ìÈí 86 Üü¤º|ì¶ü|­Ãº ¸å|Ë¢ P› BOYS ¨¢ ¸çüÀ|ó 644494-101|WHITE/GYM RED|Ûï¤È|[ c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ A|IR JORDAN 1 MI|D BG ¹Ë|ü«ü ¨¢¸çü|Àó 1 ßÃÉ Üü¤º ì¶ü ­Ãº ¸|åË¢ P› BOYS ¨¢|¸çüÀó 55|4725-423 S|.BLU/INFRARED 23 Öëü [|2/28 ew][ c BY } ]|™!™ ʤ­ N|IKE ìÇ£ü¹ AIR|JORDAN 1 MID BG ¹Ëü«ü ¨¢¸|çüÀó 1 ßÃÉ Üü¤º ì¶|ü ­Ãº ¸åË¢ P› BOYS ¨|¢ ¸çüÀó 55472|5-602 G|YM RED/BLACK ¸àìÃÉ|[ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE ì|Ç£ü¹ AIR JORDAN 1 MID|GS ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó 1 ßÃÉ|¬üëº ì¶ü ­Ãº ¸åË|¢ P› GIR|LS ¨¢ ¸çüÀó|555112-045 ¿ü³¤º [ c|BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIK|E ìÇ£ü¹ AIR JOR|DAN1 MID|BG ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó 1|ßÃÉ Üü¤º ì¶ü|­Ãº ¸åË¢ P› B|OYS 554|725-020 Öéï׸àìÃÉ|[ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü|¹ AIR JORDA|N1 RETRO HI PREMIUM GS V|ALENTIN|ES DAY ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀ|ó 1 ìÈí Ϥ ×ì|ß¢à ¬üëº Ðìó¿¤óÇü ì¶ü ­Ãº|¸åË¢ P›|322675-661 [ c B|Y} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£|ü¹ AIR JOR|DAN 1 MID GG ¹Ëü«ü ¨¢¸|çüÀó 1 ¬üëº ì¶ü|­Ãº ¸åË¢ P› GIRLS|555112-017|°ìü×Ôó¯ [ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü|¹ AIR JORDAN1 MID GS|¹Ëü«ü ¨¢¸çü|Àó 1 ßÃÉ ¬üëº ¹¨üÉ ­Ãº ¸å|Ë¢ P› G|IRLS 555112-407 í¤äëÖ|ëü [ c BY} ]|™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹|AIR JORDAN 1 RETRO HI|GG ¹Ëü«ü ¨¢¸ç|üÀó 1 ìÈí Ϥ ¬üë|º ì¶ü ­Ãº|¸åË¢ P› GIRLS 332148|-509 FUCHSIA F|LASH Õåü·ã [3/13|°ew][ c|B|Y} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ AI|R JORDAN 1 LOW|GS ¹Ëü«ü|¨¢¸çüÀó|1 íü ¬üëº ì¶ü ­Ãº ¸å|Ë¢ P› GIRLS|¨¢ ¸ç|üÀó 5535|60-122 Ûï¤È [3/6 ew|][ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIK|E ìÇ£ü¹ AIR JO|RDAN 1|MID BG THUNDER ¹Ëü«|ü ¨¢¸çüÀó 1 ßÃÉ Üü¤º|ì¶ü ­Ãº ¸åË¢ P|› BOYS|¨¢ ¸çüÀó 554725-070|Öéï [ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü|¹ AIR JORDA|N 1 MID GG ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀ|ó 1 ßÃÉ ¬üëº ì¶ü ­Ãº ¸åË¢|P› GIRLS ¨¢ ¸çüÀó|555112-039|BLK/H.PINK Ö|éï|[2/28 ew][ c B|Y} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ|£ü¹ AIR J|ORDAN1 MID BG ¹Ëü«ü ¨|¢¸çüÀó 1 ßÃÉ Üü¤|º ì¶ü ­Ãº ¸åË¢ P›|BOYS 5547|25-127 WHT/LEGEND BLU|츧ó|ÉÖëü [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!|™ ʤ­ NIKE ­Ãº AIR JORDAN|5 RETRO|PS ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó 5|ìÈí ×칯üë|ì¶ü|¸åË¢|P› PRE SCHOOL ¨¢|¸çüÀó 4408|89-120 WHITE/|FIRE R|ED Ûï¤È [ c BY} ]|¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ N|IKE ­Ãº AIR J|ORDAN 5 RETRO PS ¹Ëü«ü ¨¢|¸çüÀó 5 ìÈí ×칯üë|ì¶ü ¸åË¢ P› PRE SCHO|OL ¨¢¸çüÀó 440|893-067|BLACK/BR|IGHT CITRUS Öéï [ c| BY} ]¡|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ NI|KE ­Ãº AIR JORDAN 6 RETRO|PS ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó|6 ìÈí ×칯üë ì¶ü ¸å|Ë¢ P› PRE S|CHOOL|¨¢ ¸çüÀó 384666-1|23 Ûï¤È [ c BY} ] ¡|™!™ ʤ­ NIKE Ù|¤Óü ­Ãº|AIR JORDAN 6 RETRO B|T BLACK INFRARED ¹Ëü«ü|¨¢¸çüÀó 6 ìÈí|Ù¤Óü ¿|Ééü ÌÐï|¸åË¢ P› 384667-023 Ö|éïפóÕéìÃÉ [|c BY}|]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ N|IKE AIR JORDA|N 2011 A FLIGHT|453640-1|02 ¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó A Õ|é¤È Õé¤ï¤äü áóº [ c B|Y} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE|AIR JORDAN AIRO FLIGHT 52|4959-001 ¹Ëü«ü ¸ç|üÀó ¨¢í Õé¤|È Õé¤ï¤äü áóº [ c BY} ]¡|[SOLD OU|T]™!™ ʤ­ NIKE AIR J|ORDAN V.2 LOW|552312-303 ¹Ëü«|ü [ Ëåü¨|áéëÉ×Öéï ] ¨¢¸çüÀó|V.2 íü ­ãóй×|¹¨üÉ áóº ¨¢ ¸çü|Àó ¹¦§üÉ|[ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ|­ NIKE AIR JORDAN V.|2 LOW 552312-|601 ¹Ëü«ü [ ÔáóÈ×Öéï ] ¨|¢¸çüÀó V|.2 íü ­ãóй׹¨üÉ áóº|¨¢ ¸çüÀó ¹¦§|üÉ [|c BY}|]¡|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE A|IR JORDAN V|.1 CHUKKA 535992-609 ¹Ëü|«ü ¨¢¸çüÀó V.1 Á|ãë ì¶ü áóº ¨¢ ¸çüÀ|ó [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE AI|R JORDAN PRIME 5 ¹Ë|ü«ü ¨¢¸çüÀó ×é¤à 5 ì¶|ü áóº ¨¢ ¸çüÀó|429489-|007 °ìü [ c BY} ] ¡|™!™ ʤ­ NIKE AIR JORDA|N FLIGHT45 HIGH|¹Ëü«ü ¨|¢¸çüÀó Õé¤È|45 Ϥ ¹¨üÉ×á÷å áóº °ì|ü 616816-016 [ c| BY} ]|[SOLD OUT]™!™|ʤ­ NI|KE JORDAN V.5 GROWN|LOW ¹Ëü«ü ¸çüÀó V.5|°í¦ó íü ì¶ü×|á÷å|áóº 428902-601 ì|ÃÉ [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ|­ NIKE ¹Ëü|«ü [ Öéï×Öëü ] 428826|-006 NIKE AIR JORDAN FLIG|HT TR'97 ì¶ü áóº|¨¢¸çüÀó Õ|é¤È 97 [ c|BY}|]¡|™!™ £BŠ[|BOX4 ]ʤ­ NIKE|AIR JOR|DAN REVOLUTION 8 AJF|8 ʤ­ ¨¢¸çü|ÀóÆ[ c BY} ]|™!™ ʤ­ N|IKE JORDAN BCT MID 2 ¹Ë|ü«ü ¸çüÀó Óü·üÆ£ü ßÃÉ 2 ì|¶ü×á÷å áóº Öéï 6|16362-023 [|c BY} ]|[SOLD OU|T]™!™ ʤ­ NIKE JORDA|N FLIGHT TR 97|MID ¹Ë|ü«ü ¸çü|Àó Õé¤È ÈìüÊü 97 ßÃÉ|ì¶ü áóº ¨¢¸ç|üÀó 574417-103 W|HT/M.SVLR|-BLK Ûï¤È [ c BY} ] ¡|™!™ ʤ­ NIKE JOR|DAN FLIGHT TR 97 MI|D ¹Ëü«ü ¸çü|Àó Õé¤È ÈìüÊü 97 ßÃÉ ì¶ü|áóº ¨¢¸çüÀó 5744|17-104 WHT/WHT Ûï¤È|[ c BY} ]|™!™ ʤ|­ NIKE AIR|JORDAN ILLUSION ¹Ëü«ü|¨¢ ¸çüÀó ¤êåü|¸çó ì¶|ü áóº 7|05141-107 WHITE FRENC|H BLUE Ûï¤È Õì|óÁÖëü|[2/28 °e|w][ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE AIR J|ORDAN ILLUSION ¹Ëü«ü|¨¢ ¸çüÀó ¤êåü|¸çó ì¶|ü áóº 705141-003 W|OLF GREY ¦ëÕ°ìü [2/2|8 °ew][ c BY} ]|™!™ ʤ­|NIKE JORDAN FLIGHT OR|IGIN 2 ¹Ëü«ü ¸çüÀó Õé¤È|ªê¸ó2 ì¶ü áóº 7|05155-003|WOLF GREY|¦ëÕ°ìü [2/28 °ew][ c|BY} ]|™!™ ʤ­ NIK|E JORDAN FLIGHT|ORIGIN|2 ¹Ëü«ü ¸çüÀó Õé¤È|ªê¸ó2 ì¶ü áóº 705155|-420 FRENCH BL|UE/INFR|ARED/BLACK ÕìóÁÖëü×Ö|éï [2/28 °ew][ c BY } ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹|AIR JORDAN FLIGHT 45 H|I GS|¹Ëü«ü ¨¢¸çüÀó Õé|¤È 45 Ϥ ¬|üëº ì¶ü ­Ãº|¸åË¢|P› GIRLS ¨¢ ¸çüÀ|ó 524864-0|09 °ìü [ c|BY}|]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹|JORDAN SC-3 GS ¹Ëü«ü ¸|çüÀó|¨¹·ü 3 ¬üëº ì¶ü ­|ú ¸åË¢ P›|GIRLS 629942-005 Öéï|×°ìü|[ c BY} ]¡|[SOLD OU|T]™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹ JORDAN SC-3|GS ¹Ëü«ü ¸çüÀó|¨¹·ü 3 ¬üëº ì¶ü|­Ãº ¸åË¢|P› GIRLS 629942-153|Ûï¤È×°ìü [|c BY} ]¡|[SOLD O|UT]™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£|ü¹ AIR JORDAN FLIGHT 4|5 HI GS ¹Ëü«ü ¨|¢¸çüÀó Õé|¤È 45 Ϥ ¬ü|ëº ì¶ü×áÃ·å ­Ãº ¸åË¢ P›|GIRLS ¨¢ ¸çüÀó|524864-|026 ìÃÉ [|c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹|JORDAN SC-3|GS ¹Ëü«ü ¸ç|üÀó ¨|¹·ü 3 ¬üëº ì¶ü ­Ãº|¸åË¢ P› GIRLS 62994|2-004 °ìü [|c BY|} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE ì|Ç£ü¹ JORDAN MELO M|9 GS ¹Ëü«ü|¸çüÀó áí 9 ¬üëº ì¶ü ­Ã|º ¸åË¢ P› GIRLS «üáí ¢ó|½Ëü 552655-002 Öé|ï [ c B|Y} ]¡|™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹ JORDAN PH|ASE 23 2 GS ¹|Ëü«ü ¸çüÀó Õ§¤|º 23 2 ¬|üëº ì¶ü ­Ãº ¸åË¢ P› G|IRLS 602672-089 Öéï [|c BY} ]|[SOLD OUT]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ AIR J|ORDAN F|LIGHT 45 HI BG ¹Ëü«ü|¨¢¸çüÀó Õé¤|È Üü¤º ì¶ü ­Ãº ¸åË¢ P›|BOYS|¨¢ ¸çüÀó 644869-|005 Öéï|[ c BY} ]|¡|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE ìÇ£ü¹ JORDA|N FLIGHT45 G|S ¹Ëü«ü ¸çüÀó Õé¤È 45 ¬ü|ëº ì¶ü×ʤíó ­Ãº ¸å|Ë¢ P› GIRLS 644874-|009 Öéï [ c| BY} ]¡|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ J|ORDAN FLIGHT TR|97 GS ¹|Ëü«ü ¸çü|Àó Õé¤È ÈìüÊü 97 ¬üëº|ì¶ü×áÃ·å ­Ãº ¸|åË¢ P›|GIRLS 59|9939-049 Öéï [ c B|Y} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NI|KE ìÇ£ü¹ JORDA|N PHASE|23 2 GS ¹Ëü«ü ¸çüÀ|ó Õ§¤º 23 2 ¬üëº ì¶ü|­Ãº ¸åË¢ P›|GIRL|S 602672-010 Öéï|[ c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£|ü¹ JORDAN|BCT MID 2 BG|¹Ëü«ü ¸çüÀó Óü·üÆ£ü ßÃÉ|2 Üü¤º ì¶ü×á÷å|­Ãº ¸åË¢|P› BOYS|Ö|éï­ãÃÈ 616363|-023 éÃ|¯ [ c BY|} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIK|E ìÇ£ü¹ JORDAN SC-3 PREM|IUM GS ¹Ëü«ü ¸çü|Àó ¨¹·ü 3|×ìß¢à ¬üëº ì¶ü ­Ãº ¸åË|¢ P› GIRLS 641445-141 Ûï|¤È [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™|!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ JORDAN|SUPER F|LY 2 GS ¹Ëü«ü ¸çüÀó|¹üÑüÕé¤ 2 ¬ü|ëº ì¶ü×áÃ·å ­Ã|º ¸åË¢|P› GIRLS 602665-01|6 BLACK Öéï [|c BY}|]¡|™!™ ʤ|­ NIKE ìÇ£ü¹ JORDAN|FLIGHT ORIGI|N BG ¹Ëü«ü ¸çüÀó Õé¤È ªê|¸ó Üü¤º|ì¶ü×áÃ·å ­Ãº ¸åË¢|¨¢ ¸çüÀó 5|996|06-013|Öéï [2/28 ý ew][|c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹|AIR JORDAN FLIGHT 9.5|BG ¹Ëü«ü ¨¢¸ç|üÀó Õé¤È 9.5 Üü¤º|ì¶ü ­Ãº ¸|åË¢ P› BOYS 654975-00|3 BLK/COOL GRY|Öéïװìü [ c BY|} ]¡|™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü|¹ AIR JORDAN SC 3 GS ¹|Ëü«ü ¨¢¸çüÀó ¨|¹·ü 3 ì¶|ü ­Ãº ¸åË¢|P› GIRLS 629942-013 BL|ACK/WHITE/COOL G|RAY [2/2|8 °ew][ c B Y} ]|™!™ ʤ|­ ìÇ£ü¹ NIKE AIR JOR|DAN SC 3 BG ¹Ëü«ü ¨¢¸|çüÀó ¨¹·ü 3 ì¶ü|­Ãº ¸åË|¢ P› BOYS 629942-07|0 BLACK/WHITE VIBRANT Y|ELLOW-WOLF Öéï|¤¨íü [2|/28 °ew][ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ZOOM AIR EL|ITE P-ROD×STASH Ê|¤­ ºüà ¨¢ ¨|êüÈ ÝüëíÉê²¹&¹|¿Ã·åÆ|[ c BY} ]|[SOLD OUT]™!|™ ʤ­ NIKE PRE M|ONTREAL R|ACER VNTG 476717-500 ¹|Ëü«ü ×ê âóÈêªü|ë ìüµü ô£óÆü¸ ¹¨ü|É áóº ¹¦§|üÉ Ñü×ë [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE PR|E MONTREAL RACER VN|TG 476717-66|0 ¹Ëü«ü ×ê âóÈêªüë ìüµü|ô£óÆü¸|¹¨üÉ áóº ¹¦§üÉ Ñü×|ë [ c BY} ] ¡|[SOLD O|UT]™!™ Ê|¤­ NIKE PRE MONTREAL R|ACER 506192-516|¹Ëü«ü ×ê âóÈêªüë|ìüµü ¹¨üÉ|áóº ¹¦§üÉ Ñü×ë [ c|BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE BLAZE|R HI SUEDE V|NTG ¹Ëü«ü Ö줶ü Ϥ ¹¨üÉ|ô£óÆü¸|áóº Öì¶ü 344344-01|0 GREY °ìü|[ c| BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE BLAZER HI|SUEDE VNTG ¹Ëü«|ü Ö줶ü|Ϥ ¹¨üÉ ô|£óÆü¸ áóº ìÇ£ü¹ Öì¶ü|344344-611 ìÃÉ|æ˻ï¹ ¹¦§üÉ [|c BY}|]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIK|E MANOA LEATHER|¹Ëü«ü|Þ΢ ì¶ü áóº ÖüÄ A|CG 454350-700 HYSTAC|K/VELVET BROW|N Öé¦ó|[ c BY|} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE BLAZ|ER MID WOVE|N ¹Ëü«ü Ö줶|ü ßÃÉ ¦üÖó ì¶ü×Ý꨹Æë áóº|Öì¶ü 555093-400 B|L-GM RYL Ö|ëüײüàí¤äë [|c BY } ]|™!™ ʤ­ NIKE BLAZER|MID WOVEN ¹Ëü«ü Ö줶ü|ßÃÉ ¦üÖó ì¶ü×Ýê|¨¹Æë áóº|Öì¶ü 555093-600 HYP|ER RED ϤÑüìÃÉ [ c|BY} ]|[SOLD OUT]|™!™ ʤ­ NIKE AIR PEGASUS|83 LTR|¹Ëü«ü ¨¢ Ú¬µ¹ 83|ì¶ü áóº ¨|¢Ú¬µ¹ 616324-|402 BL|UE/GREY Öëü×°ì¤ [|c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ|­ NIKE FRE|E HUARACHE LIGHT ¹Ëü«ü|Õêü ÏéÁ é¤È áÃ|·å áóº 555440-06|0 WOLFGRAY|/INFRARED °ìü [ c BY}|]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ N|IKE BLAZER MI|D PRM VNTG ¹Ëü«ü Ö줶ü ßÃ|É ×ìߢà Ó|óÆü¸ ¹¨üÉ áóº Öì¶ü RA|INBOW PACK 6383|22-300 LUCID GREEN|/SAIL °êüó|¹¦§üÉ [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ|­ NIKE BLAZER MID P|RM VNTG ¹Ëü«|ü Ö줶ü ßÃÉ ×ìߢà ÓóÆü¸|¹¨üÉ áóº Öì¶ü RA|INBOW PACK 638322-40|1 GAME ROYAL/|SAIL Ö|ëü ¹¦§ü|É [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE B|LAZER MID P|RM VNTG ¹Ëü«ü Ö줶ü ßÃÉ|×ìߢà ÓóÆü¸ ¹¨üÉ|áóº Öì¶|ü RAINBOW P|ACK 638322-700 TOUR YELL|OW/SAIL ¤¨íü ¹¦§|üÉ [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™|ʤ­ NI|KE BLAZER MID PRM V|NTG ¹Ëü«ü Ö줶ü ßÃÉ ×|ìߢà ÓóÆü¸ ¹¨üÉ|áóº Öì|¶ü RAINBOW PACK 6383|22-800 TEAM ORANGE/SAIL|ªìó¸ ¹¦§üÉ [ c| BY} ] ¡|™!™ ʤ­ NIKE|AIR VORTEX VINTAGE ¹Ëü«ü|¨¢ ÜëÆï¹ ÓóÆü¸|¹¨üÉ×á÷|å áóº ¨¢Üë|Æï¹|429773-301 ACTIO|N GREEN °|êüó [ c B|Y} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE|MACH RUNNER ¹Ëü«ü ÞÃÏ é|óÊü ¹¨üÉ×á÷å áóº|Àü¯°ìü 3|03992-006 [ c BY} ] ¡|™!™ ʤ|­ NIKE BLAZER MID PR|M VNTG SUEDE|¹Ëü«ü Ö줶ü ßÃÉ ×ìߢà Óó|Æü¸ ¹¨ü|É áóº Öì¶ü Ñü×ë 538|282-502 [ c|BY} ]|[SOLD OUT]|™!™ ʤ­ NIKE KARSTMAN|LTR ¹Ëü«ü «ü¹È|Þó ì¶ü áóº Öéï 5|99475-090 [|c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE BLAZER MID PRM|VNTG ¹Ëü«ü|Ö줶ü ßÃÉ ×ìߢà ô£óÆü¸|¹¨üÉ|áóº Öì¶ü ¹¦§üÉ|ìÃÉ 6383|2|-60|0 [ c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE BLAZE|R MID PRM VN|TG SUEDE ¹Ëü«ü Ö줶ü ßÃÉ|×ìߢà ÓóÆü¸ ¹¨üÉ|áóº Öì¶ü 538282-60|2 NOBLE RED/|SAIL|ìÃÉ ¹¦§üÉ [ c B|Y} ]|™!™ ʤ­ NIKE A|IR WAFFL|E TRAINER L|EATHER ¹Ëü«ü ¨¢ ïÃÕë Èì|üÊü ì¶ü áóº 4543|95-442 DAR|K OBSIDIAN/GY|M BLUE ªÖ·Ç£¢ó [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE AIR FO|RCE1 MID 3151|23-108|¹Ëü«ü ¨¢Õ©ü¹1 ßÃÉ|ì¶ü áóº [ c BY} ] ¡|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE C|ORTEZ CLASSIC OG LEATH|ER 487777-400 ¹Ëü«ü ³ëÆ|ÃÄ ¯é·Ã¯ ªü¸ü ì¶ü|áóº [ c|BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE FO|OTSCAPE FREE 487785|-011 ¹Ëü«ü|ÕÃȹ±ü× Õêü Õ|¡Öêï|áóº ϤÖêÃÉ [ c B|Y} ]¡|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE F|OOTSCAPE FREE 487785-6|06 ¹Ëü«ü ÕÃȹ±|ü× Õêü Õ¡Öêï áóº|ϤÖêÃÉ [|c BY} ]¡|[SOLD O|UT]™!™ ʤ­ NIKE BRU|IN VINTAGE 48|8315-002 ¹Ëü«ü Öë¤ó ô£óÆü|¸ ¹¨üÉ á|óº Öëü¤ó ¹¦§üÉ [ c|BY} ]¡|[SOLD O|UT]™!™ ʤ|­ NIKE NSW COURTSIDE WO|VEN 555102-001 ¹|Ëü«ü ³üȵ¤É ¦üôó|Õ¡Öêï áóº|[ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE NSW COURTSIDE|WOVEN 55510|2-200 ¹Ëü«ü ³üȵ¤É ¦üôó|Õ¡Öêï áóº [ c|BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™|ʤ­ NIK|E FLIGHT'|13 MID UNVRSTY 579961-|600 ¹Ëü«ü Õé¤È|13 ßÃÉ|æËÐü·Æ£ ì|¶ü áóº [ c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE BLAZ|ER HIGH PREMIUM RETRO|¹Ëü«ü Ö줶ü|Ϥ ×ì|ߢà ìÈí ¹¨üÉ áóº|SUEDE ¹¦§üÉ Öì¶ü 5|11427-472 Ö|ëü|[ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE|BLAZER HIGH PREM|IUM RETRO|¹Ëü«ü Öì¤|¶ü Ϥ ×ìߢà ìÈí ¹¨üÉ áó|º SUEDE ¹¦§üÉ Ö|ì¶ü 51142|7-772 ¤¨íü|[ c| BY} ]¡|[SOLD OUT]™!|™ ʤ­ NIKE ¹Ëü«ü|[ ßÍéëÖë|ü ] 429773-101 NIKE|AIR VORTEX VINTAGE ¹¨ü|É áóº ÜëÆï¹ V|NTG ¹¦§ü|É [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE ¹Ë|ü«ü [ µßÃÈÛï¤È×¢¯·ç|ó°êüó ] 429|773-130 NIKE AIR VORTEX V|INTAGE ¹|¨üÉ áóº ÜëÆï¹ VNTG|¹¦§üÉ [ c BY|} ]¡|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ NIKE ¹Ëü«ü [|Ðü·Æ£üí¤äë×á¿ê|ï·ëÐü ] 429773-|400 NIKE A|IR VORTEX VINTAGE ¹¨üÉ|áóº VNTG [ c B|Y} ]¡|[SOLD OUT]™|!™ ʤ­ NIKE ¹Ëü«ü [ ¹¿¸¢à|°êüó ]|476717-304 PRE MONT|REAL RACER V|INTAG|E ¹¨üÉ á|óº ×ê âóÈêªüë ìüµü ô|£óÆü¸ ¹¦§üÉ [|c BY}|]¡|™!™ ʤ­ NIKE ZOOM HYPER|FUSE(RETRO BLACK-|SPORT RED ʤ­ ºüàϤ|ÑüÕåüºÆ[ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE WM|NS ROSHERUN PRM ¹Ëü|«ü íü· éó ×ìߢà ʤíó|áóº 525321-00|1 Öéï|X Ûï¤È Æ[ c BY}|]¡|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE A|IR TRAINER S|C HIGH PRM QS 638074-102|¹Ëü«ü ¨¢ Èì¤Êü S|C Ϥ ×ìߢà|QS áóº Ûï¤È|ÆÜü ¸ã¯½ó [ c BY} ]¡ |™!™ £ÄpBŠʤ­|NIKE AIR REVOLUTION|ʤ­ ¨¢üìÜêåü|·çóÆ|[ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ROSHERUN F|B Leopard VOLT"|ʤ­ íü·é|óÆ[ c BY} ]"|™!™ ʤ­ NIKE SUPER BLAZE|R HIGH PREMIUM GRE|Y ʤ­ ¹üÑü|Öì¶üϤ×ìß¢à °ì|üÆ[ c| BY} ]|[SOLD OUT]™!|™ ʤ­ NIKE ʤ­ N|IKE WMNS.|TERMINATOR HI °êüó×Ùü¸|å×¹Íü¯ ʤ­ ¦£á|óº ¿üßÍü¿ü Ϥ [ c| BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE|¹Ëü«ü [ Õ©ÈÖëü×¹Èéü¿°ìü ]|538282-401 BLAZE|R MID PRE|MIUM VINTAGE SUEDE ¹¨ü|É áó|º Öì¶ü ßÃÉ ×ìߢà|ô£óÆü¸ ¹¦|§üÉ [ c BY} ]¡|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ NIKE ¹Ëü«ü [|ßÃÉͤÓü×¹Èéü¿°|ìü ] 538282-402|BLAZER MI|D PREMIUM VINTAGE SUED|E ¹¨üÉ áóº Öì¶|ü ßÃÉ ×ìߢà ô£óÆü|¸ ¹¦§üÉ [|c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE CORT|EZ BASIC LEATHER 06 ¹|Ëü«ü ³ëÆÃÄ Ùü|·Ã¯ ì¶ü|06 áóº 3|16418-109 WHITE/TEAM R|ED Ûï¤È [ c B Y} ]|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ N|IKE CORTEZ BASIC LEATHER|06 ¹Ëü«ü ³ëÆÃÄ|Ùü·Ã¯ ì¶|ü 06 áóº 3|16418-143 WHITE/MIDNIGHT|NAVY Ûï¤È [ c|BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE|MANOA|LEATHER ¹Ëü«ü Þ΢|ì¶ü áóº ÖüÄ ACG 454|350-003 BLACK|Öéï|[ c BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE BLAZER MID|WOVEN ¹Ëü«ü Ö줶|ü ßÃÉ ¦üÖó|ì¶ü×Ý꨹Æë|áóº Öì¶ü 555093-001 BL|ACK-GRG GREEN Öé|ïװêüó|[ c BY} ]|[SOLD OU|T]™!™ ʤ­ NIKE J CRE|W ¹Ëü«ü [ Ç£ü×í¤äëÖëü×Áü|àªìó¸ ] 476717-4|01 PRE MON|TREAL RACER VINTAGE ¹¨ü|É áóº ×ê âóÈêªüë ìüµü ô£|óÆü¸ ¸§ü¯ëü%è [ c|BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE|AIR VO|RTEX VINTAGE ¹Ëü«ü|¨¢ ÜëÆï¹|ÓóÆü¸ ¹¨üÉ×|á÷å|áóº ìÇ£ü¹ ¨¢ÜëÆ|ï¹ 42977|3-484 OBSIDI|AN/OR|G ͤÓü æ˻ï¹ [ c| BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE AIR V|ORTEX VINTAG|E ¹Ëü«ü ¨¢ ÜëÆï¹ ÓóÆü¸|¹¨üÉ×á|÷å áóº ìÇ£ü¹ ¨¢Üë|Æï¹ 429773-|043 BLK/PHOTOBLU Öëü æË»|ï¹ [ c|BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ì|Ç£ü¹ WMN|S BLAZER MI|D SUEDE VNTG ¹Ëü«ü Ö줶|ü ßÃÉ ¹¨üÉ ô£óÆü¸|Öì¶ü 518171-501 B|RIGHT MAGE|NTA Þ¼ó¿ áóº [ c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹ WMNS INTE|RNATIONALIST|¹Ëü«ü|¤ó¿üÊ·çÊê¹È ì¶ü×|á÷å 629684-600 L|EGION RED ì|ÃÉ|[ c|BY} ]¡|™!™ ʤ­ N|IKE ìÇ£ü¹ WMN|S BLAZER MID SUEDE ¹Ëü«ü|Ö줶ü ßÃÉ ¹¨üÉ áó|º Öì¶ü 51|8171-405 Öëü|æË»|ï¹ ¹¦§üÉ [ c B|Y} ]|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE ì|Ç£ü¹ WMNS TERMINATOR L|IGHT HI ¹Ëü«ü ¦£áóº ¿üß|Íü¿ü é¤È Ϥ ì¶ü áó|º 599435-0|01 ·ëÐü [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE AI|R JORDAN ÐïÑï êåÃ|¯ áóº ¨¢ ¸|çüÀó 612844 2«é|ü JORDAN|JUMPMAN LOADER BACKP|ACK [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ Ê|¤­ NIKE ì|Ç£ü¹ WMNS ROSHERUN PRM|¹Ëü«ü ¦£áóº íü·éó ×ìߢà|á÷å 40ht ìªÑüÉ|Òç¦ 5253|21-100 Öéï X Ûï¤È |Æ[|c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!|™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ JORDAN SC|-3 GS ¹Ë|ü«ü ¸çüÀó ¨¹·ü 3 ¬üë|º ì¶ü ­Ãº ¸åË¢|P› GIRLS 629942|-016 Öëü|[ c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ|£ü¹ AIR BAKIN GS ¹|Ëü«ü ¨¢ Ù¤|­ó ¬üëº ì¶ü ­Ãº ¸åË¢ P›|GIRLS ¨¢Ù¤­ó Ç˹|íÃÉÞó 2014t °\ 31|6759-004 ì|ÃÉ [ c BY} ]|[SOLD OUT|]™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ A|IR MISSION GS ¹|Ëü«ü ¨¢|ß÷çó ¬üë|º ì¶ü ­Ãº ¸åË¢ P› GIR|LS ¨¢ß÷çó 6309|11-002 Ö|éï [ c B|Y} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹ AIR MISSI|ON GS ¹Ëü«ü|¨¢ ß|÷çó ¬üëº ì¶ü ­Ãº|¸åË¢ P› GIRLS ¨¢ß|÷çó 630911|-100|ìÃÉ [ c BY} ]|¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ|­ NIKE ìÇ£|ü¹ JORDAN SC|-1 LOW GS ¹Ëü«ü ¸çüÀó ¨¹|·ü 1 íü ¬üëº ì¶ü ­|ú ¸åË¢ P›|GIRLS 599930|-10|Öéï [ c BY} ] ¡|[SOLD OUT]™!|™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹|CORTEZ B|ASIC NYLON 06 ¹Ëü«ü|³ëÆÃÄ Ùü·Ã¯ ʤíó 06|317249-413 N|AVY/W|HITE ͤÓü [ c BY|} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹|AIR MISSION|GS ¹Ëü«ü ¨¢ ß÷çó ¬üëº|ì¶ü ­|ú ¸åË¢ P› GIRLS|630911-008|Öéï×Öëü [|c|BY} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü|¹ AIR MISSI|ON GS ¹Ëü«ü ¨¢ ß÷çó ¬ü|ëº ì¶ü ­Ãº ¸åË¢ P› GIRLS|630911-101 Ûï¤È×ÓÓ|ÃÉÔó¯ [ c|BY} ]|™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü¹ AIR MISSI|ON GS ¹Ëü«ü|¨¢ ß|÷çó ¬ü|ëº ì¶ü ­Ãº ¸åË¢ P›|GIRLS 63091|1-400 Öëü [|c BY|} ]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£|ü¹ AIR RAID GS ¹Ëü«ü|¨¢ ì¤É ¬üëº|ì¶ü×áÃ·å ­Ãº ¸åË¢ P› G|IRLS 644412-002|WOLF GREY °ìü [ c| BY} ]|™!™ ʤ­|NIKE ìÇ£ü|¹ HUARACHE RUN GS ¹Ëü«|ü ÏéÁ éó ¬üëº|ì¶ü×á÷|å ­Ãº ¸åË¢|P› GIRLS 654275-002 °|ìü [ c BY} ]|[SOLD OUT]|™!™ ʤ­ NIKE|ìÇ£ü¹ WMNS ROSHERUN HYPER|FUSE ¹Ëü«ü ¦£áóº|íü·éó ϤÑüÕåüº á÷å|642233-600|LAS|ER CRIMSON ¯êà¾ó|[ c BY} ]¡|[SOLD OUT]|™!™ ʤ­ NIKE ìÇ£ü¹ AIR|MISSION GS ¹Ëü«ü ¨¢ ß÷|çó ¬üëº ì¶ü ­Ãº ¸|åË¢ P› GI|RLS ¨¢ß÷çó 6|30911-|007 Öéï [ c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE|ìÇ£ü¹ DUAL FUSI|ON JACK|BOOT GS ÖüÄ ¹Ëü«ü Ç|å¢ë Õåü¸çó ¸ã|ï ¬üëº ì¶ü ­Ãº|¸åË¢ P›|GIRLS 535921-003 Ö|éï [3/4 °ew][ c BY|} ]|™!™ ʤ­ NIK|E ìÇ£ü¹ DUAL FUSION JACK|BOOT G|S ÖüÄ ¹Ëü«ü Çå¢ë Õ|åü¸çó ¸ãï ¬|üëº ì¶ü ­Ãº ¸åË|¢ P› GI|RLS 535921-001 Öéï×Ö|é¦ó [3/4 °ew]|[ c BY} ]|[SOLD OUT]|™!™ ʤ­ NIKE SB NECKFACE|BLAZER MID LR 59|9656-601 ¹Ëü«ü ÍÃ|¯Õ§¤¹ Öì¶ü|ßÃÉ LR ʤíó áóº ³éÜ [|c BY|} ]¡|[SOLD OUT]™!™|ʤ­ NI|KE ZOOM B|RUIN SB BRUIN GOLD SNA|KE 366665-077 ¹|Ëü«ü ºü|à Öëü¤ó ´ü|ëÉ ¹Íü¯ ¹¨üÉ×ì¶ü áóº ¹|¦§üÉ Öéï [ c B|Y} ]¡|[SOLD OUT]™!|™ ʤ­ NIKE DUNK HIGH PRO S|B ¹Ëü«ü Àó¯ Ϥ ×í|¨¹Óü ¹¨üÉ áóº ÊÁåéë|¹¦§üÉ 305050|-206|[ c BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE BLAZER SB|¹Ëü«ü Ö줶ü ¨¹|Óü ¹¨üÉ|áóº Ñü×ë Ö|ì¶ü ¹¦§üÉ 310801-500 [|c BY} ]|[SOLD OUT]|™!™ ʤ­ NIKE|ZOOM BRUIN SB PREMIUM ¹Ëü|«ü ºüà Öë¤ó ¨¹Óü|×ìß¢à ¹¨üÉ|áóº ʤÈÕ¡¯¿|ü 631|041-310 [ c BY} ] ¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­ NIKE|ZOOM BRUIN SB PR|EMIUM SE|¹Ëü«ü ºüà Öë¤ó ¨¹Óü|×ìß¢à ¹¨üÉ áóº ¯êà¾ó|631041-610 [ c| BY} ]|¡|™!™ ʤ|­ NIKE BLAZER SB PRE|MIUM SE ¹Ëü«ü|Ö줶ü ¨¹Óü ×ì|ß¢à ¹¨|üÉ áóº Öì¶ü ʤÈÕ¡¯|¿ü 631042-30|1 [ c BY} ]|[SOLD OUT]|™!™ ʤ­ NIKE ¹Ëü«ü [ Ö|éï×Ûï¤È ] 3108|01-011 BLAZER SB ¹¨|üÉ áóº Öì¶ü|¹¦§üÉ [ c BY} ]¡|™!™ ʤ|­ NIKE PAUL RODRIGUE|Z 5 ¹Ëü«ü [ Ð|ü¬óÇ£ü ] 454057-600 ¨¹Óü|Ýüë íÉê²|¹ 5 ¹¨üÉ áóº ¹¦§üÉ [|c BY} ]|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE ZOOM|STEFAN JANOSKI SB 3338|24-002 ¹Ëü«ü º|üà ¹ÆÕ¡ó ¸ãι­ ¨¹|Óü ¹¨üÉ áó|º ¹¦§üÉ [ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE ZOOM STEFAN JAN|OSKI SB 33382|4-007|¹Ëü«ü|ºüà ¹ÆÕ¡ó ¸ãι­ ¨¹|Óü ¹¨üÉ áóº|¹¦|§üÉ [|c BY} ]¡|™!™ ʤ­ N|IKE ZOOM STEF|AN JANOSKI SB 333824-406 ¹|Ëü«ü ºüà ¹ÆÕ¡ó ¸ãÎ|¹­ ¨¹Óü ¹¨üÉ áóº ¹¦§|üÉ [ c BY} ]|[SOLD O|UT]™!™ ʤ­ NIKE ZOO|M SB STEFAN JANOSKI 333|824-415 ¹Ëü«ü º|üà ¹ÆÕ¡ó|¸ãι­ ¨¹Óü ì¶ü áóº [|c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™ ʤ­|NIKE ZOOM|STEFAN JANO|SKI SB 333824-477 ¹Ëü«ü|ºüà ¹ÆÕ¡ó ¸ãι­|¨¹Óü ¹¨|üÉ áóº ¹¦|§üÉ|[ c BY} ]¡|[SOLD OUT]™!™|ʤ­ NIKE ZOOM S|TEFAN JA|NOSKI SB 333824-661 ¹|Ëü«ü ºüà ¹ÆÕ¡ó ¸ãι­ ¨¹|Óü ­ãóй áóº [ c| BY} ]¡|™!™ ʤ­ NIKE ZOOM STEFA|N JANOS|KI PREMIUM SB 482972|-064 ¹Ëü«ü º|üà ¹ÆÕ¡ó ¸ãι­ ×ìß¢à ¨¹} ªÃÁ hQD UB ³ì¯ ¨³â Ë«
áüë¿™!™ fk‚¿) at 31/12/2015 08:36 AM
|Yyfn ÷Fn\Á ¦§Ö º;ÁoºáWf]ŒK‰| )¹)ʒ|‰o֗~Y áüë¿™!™ fk‚¿)
cheap air jordans at 01/01/2016 01:18 PM
First sale in 1991, Air Jordan 6 "Maroon" white dress shoes, eye-catching red dotted injection, combined with Joe closer affinity with the feet, both add a lot of things to watch for, the current concern is also quite impressive . cheap air jordans
ݤóÈ10 2015%°rý  at 08/01/2016 01:13 AM
¹LDOdKoD,SkoD~h‚j  I Á§Ã¯ Web g s0’‹dQ‹_kˆŠOLkdDfúUŒ_ Sn¦§Öµ¤È|Snµ¤È|{h“inºo} {Sn¦§Öµ¤È nBj_n‹hÒkLM~Y ݤóÈ10 2015%°rý 
°\'y¡ ý…sz at 13/01/2016 02:22 AM
S“kaoÁn°KMyspacen°ëü×oSnq |Á_ahµ¤Èn¦§Öµ¤È’Áo ke~W_Å1’| Y‹}W€Áo“UDgY hÁnákSŒ’ĤüÈUŒ~YÁoÊ t‰WDÖí°„ t‰WD ¹¿¤ëhǶ¤ó °\'y¡ ý…sz
cheap retro jordans at 15/01/2016 03:14 PM
Tribute to Michael Jordan's high school alma mater, the familiar Lenny color reproduction, overwhelmed landing Air Jordan 14 Low Low shoes type, Ferrari modeling is based on the classic blue and yellow dress showing eye-catching natural good index. cheap retro jordans

Archives

June 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
13317521
readers