FLI Club HN Tháng 11/2014: Hành trình tìm về chính mình

Posted 24/10/14 12:00 AM By FLI Club

Chương trình FLI Club tháng 11/2014

Chủ đề: Hành trình tìm về chính mình

Thời gian: 18hh - 20h thứ Ba 4/11/2014

Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, HN

Khách mời:Minh Sư Subhash Patriji

Trong điều kiện phát triển của nền văn minh công nghiệp với tính cạnh tranh cao, con người luôn pahir đối mặt với nhiều laoij áp lực, stress làm giảm sức đề kháng và đẫn đến nguy cơ mắc nhiều bệnh tật. Từ thực tế này nhiều người đã tìm đến Thiền. Theo kết quả nghiên cứu của Khoa Thể chất & Tinh thần tại ĐH Harvard, Thiền giúp gia tăng hoạt động sóng não, giác quan, tập trung tốt hơn và làm giảm các cơn đau, co thắt; Thiền là một trong những phương pháp tốt nhất để thư giãn, tập trung toàn bộ năng lượng, giúp con người đạt trạng thái cân bằng giữa cơ thể và tinh thần.

Thiền giúp mỗi người thay đổi cách nhìn, thái độ, đối với cuộc sống và công việc theo hướng tích cực, chuyển hóa các tâm tiêu cực của định kiến, thù hằn, tham lam, trở thành lòng yêu thương chân thành, tôn trọng, hợp tác, khoan dung, Thiwwnf tạo cho nhà lãnh đạo một tâm hồn tràn đầy bình an, một phong cách trầm tĩnh, hiền hòa mà bất cứ ai diện kiến cũng đều quý mến, kính trọng. Trên thực tế, không ít công ty doanh nhân lớn đã tìm đến Thiền như một cách để cân bằng cuộc sống, gải tỏa tâm lý và lấy lại tinh thần làm việc. Dường như, Thiền giúp mỗi người đạt được thêm nhiều thắng lợi, thành công.Trongđều kiện phát triển của nền văn minh công nghiệp với tính cạnh tranh cao, con người luôn phải đối mặt với nhiều loiaj áp lực, stress làm giảm sức đề kháng và dẫn đến nguy cơ mắc nhiều bệnh tật. Từ thực tế này nhiều người đã tìm đến Thiền. Theo kết quả nghiên cứu của Khoa Thể chất & tinh thần tại ĐH Harvard, Thiền giúp gia tăng hoạt động sóng bộ não, giác quan, tập trung toàn bộ năng lượng, giúp con người đạt trạng thái cân bằng giữa cơ thể và tinh thần.

Trân trọng kính mời Anh/Chị tham dự Chương trình FLI CLub T11/2014, cùng tìm hiểu những kiến thức bổ ích về Thiền nhằm giúp cuộc sống chúng ta ngày càng an nhiên, tự tại.

Trân trọng kính mời!

Share your comments
I agree with all Terms of Use *
Comments
oakley jawbone for sale at 14/11/2015 08:32 AM
Also quite beautiful, but feel a little less upscale, but the price there. [url=http://toyotabn.com/InquireMint.aspx?bzBrMDUwMTE2MmIzZDNlMjI.html]oakley jawbone for sale[/url]
ý…sz ­üêó° ¢¦ÈìÃÈ at 15/11/2015 09:17 PM
Bj__aokjŠLaUB~Šk‚Áo,Sk}M Sn âDՋhÁ|Á_a| |Án º„jÁn| k_a ÁLW_“jn\Á*Œ_ýDdM~Yê«Öí°íüë ý…sz ­üêó° ¢¦ÈìÃÈ
ý… cÁ ý…sz at 23/11/2015 04:57 PM
pa„j|è'|SnI'’q WfD‹ºSnn | t‰WD| t‰WD} ‹ {SSg|Sn4@g ý… cÁ ý…sz
ý…sz Á(ݜLBŠ~Y at 23/11/2015 09:59 PM
Õ¡ó¿¹Æ£Ã¯ Úü¸ Ջ|}šL*À {Ջ’šQfDO~g iF‚BŠLhFTVD~Y]Œk ý…sz Á(ݜLBŠ~Y
christian louboutin maggie 2014 at 24/11/2015 02:48 PM
Packaging is very good, very good seller, praise baby received, good, very good, like, the next will come the baby received, very comfortable to wear, no odor, is a genuine treasure received, very comfortable to wear, looks good, the owner, is very warm, logistics quickly, praise baby received, wearing very stable. christian louboutin maggie 2014
burberry watch 2305 at 26/11/2015 09:52 PM
Design is also very reasonable, very satisfied! Service is also very good and attentive! Not embarrassed to evaluate postponed, travel just come back, bag quality is very good, gave his wife was very fond of, I wish the business is booming, will continue to patronize! Good, but a little small even IPAD bag does not fit, umbrella also fit big long point, a bit little disappointed, but still in very good good bag, good quality, the phone is very thin, very good with clothes, rather pleasant online shopping, the next there is a need or will come, logistics also to the force! Not bad, until the flesh of a bought in the store, carry above led astray, did not back the goods. burberry watch 2305
burberry leather bag at 27/11/2015 11:02 PM
I love so much. Praise the quality and style are good, small little bit too small, and then like a little freshman and described as good quality, very well done, very satisfied with the time shopping. Quality and color did not have to say, just not with a small lock and key, only to forget it the quality and workmanship are good, the style is very fashionable, I also like the color, satisfactory quality and workmanship are very good, affordable, and sellers description Like, satisfactory quality and workmanship are very good, the color is very bright, mostly models I am very satisfied. burberry leather bag
AL ° ý…sz at 28/11/2015 02:31 AM
S“kaoa‡FiBj_k éO-’H_DhD~W_ |Bj_oÆ­¹ÈnXž ³óÆóÄkk;b’ªÕkŸLUŒfD‹ˆFk‹H‹µÕ¡êOL~_oÖ馶hoUK|SŒoÕ©üÞÃÈbgB‹4ÁoK‰jDn’Û'LÁoHÁoBj_LåcfD‹ˆFkݹÈhD~Y 줢¦ÈWKW‹HYPkúš | OLOLBj_L—‹XcfD~Y  AL ° ý…sz
ý…sz °Á*( at 29/11/2015 09:41 PM
Bj_Á_an Ÿ›YyfgSŒ’q Y‹_n| _OU“_OU“ | JKRgBŠLhFTVD~W_ å‹ |Bj_LWfD‹Bj_LUgB‹K’ |} qY {qÖïÞü¯U O`UD U‰k = ÁkøÇWfO`UDÁ_aodShLgM‹ êó¯ ¿ Mn n-Á_a’ ý…sz °Á*(
ý…sz Pšsale—¡ at 01/12/2015 10:27 PM
sL]ŒoÁLW_‚n`¢Un_Å1SŒ’SSk| þ(oâXn Öí°SŒnJKRg¡µ¤È ý…sz Pšsale—¡
burberry prorsum knight at 02/12/2015 12:13 AM
Worth buying good texture, but also a little bigger than the picture looks, quite like it. Good texture, looks very strong, the style I liked it, great. Feel good texture, exquisite workmanship beautiful, elegant, fashionable and beautiful quality and style are good, if the bigger the better. Quality, style is very good, very successful shopping, packaging of goods of good quality, the price, the version is good, is not a good tape back! Quality, style, workmanship came good, the right size, it is like the quality and style are good, I bought two one black one blue. burberry prorsum knight
5'}U ý…sz at 03/12/2015 12:05 AM
Âkjc_ Å1 xK 6hZD | ÁoÁL v6Jˆs|Bj_n¦§Öµ¤Èn¦§Öµ¤Èµ¤È’ÁÁLz‹W_ÁL‹dKŠ~W_j\Sn‹E | LŒ~W_ jKc_LjKc_gYÁo]Œ’ÖïÞü¯W 5'}U ý…sz
‰$k&- ŒòSŒgŒ at 06/12/2015 07:09 PM
°ìüÈMá ½êÃÉp ֊D oD t‰WD t‰WD’šQfO`UD ‰$k&- ŒòSŒgŒ
å]‚z hÁ™!™ at 10/12/2015 10:13 PM
Õ¡ó¿¹Æ£Ã¯ºBj_K‰nFÁnMkên‚n’ãW| ÁLcfD‹ÁLW_ LD‹ ^8 î'ÁoŸ›kUBj_LcfD‹nˆFkSSg֗ºKinˆFjBj_L]Œ’FY‹¹Õ  鷺 hBj_o~`nq’Y‹_n±¢Bj_o]Œ\‹]Œ’­W~YÁoY‹ShogM~[“ Bj_K‰n­¼’…a~Y t‰WD µ¤È |SŒo,SkŸ›gY å]‚z hÁ™!™
ØÁê5'}U °r'º at 11/12/2015 01:12 AM
Ahaa]nãWD q kdDf ݹÈSnSŒ’Á‚³áóȦ§ÖÚü¸ÁoYyfnShjngSnB¹gʒ­“gD~Y ØÁê5'}U °r'º
å]‚z éó­ó° at 15/12/2015 10:20 PM
t‰WD ‹ÍÃÈ|¤ó¿üÍÃÈ| Å1Å1  e±on"¨ó¸ó| ·ü¯LGooglen_ko jDSnMnz upper ªüÐükefhpÖ Ánµ¤È = | JKRgBŠLhFTVD~W_ å]‚z éó­ó°
såúw å, at 17/12/2015 10:36 PM
‹‹j ižBŠU|ŒnzLwSŠ~W_K èWfO`UD såúw å,
ØÁêN¡rý  at 22/12/2015 04:56 PM
Sn¦§Öµ¤ÈnÖí°jinD¨h I K‚WŒjD|kY‹_k( ŒhŒhóSn Ÿ›ÁnåLBj_ojD in]“jkÁoSn_k»„WfD_B“| _`_` áX JKRgBŠLhFTVD~W_ ØÁêN¡
ºz ŒòSŒgŒ at 24/12/2015 08:29 PM
3 ˆŠªóé¤óˆŠ| Ö馸ó°µüÕ£óUŒf| ÁLcfD‹ÁLW~W_ÊåB“L~`ÁoBj_nˆFjsñD‹’‹dQ_ShoBŠ~[“Án_kAj^8k¡$LB‹| ]Œo]ŒogY Án‹ãgoYyfn4¦§ÖÞ¹¿üBj_LW_ˆFkoD³óÆóĒ\c_Öí¬üo¦§Ö o‹Kkj‹ ºz ŒòSŒgŒ
FÁ0@ŒìÓåü g×ì¼óÈ °\{4sale at 24/12/2015 08:45 PM
Yyfk…¹¢Ã×cV âX ¦§Öµ¤Èn¦§ÖÚü¸SnBŸ›ko| | |Ÿ›ko,Sk‹ t‰WDՋò“|åX}ˆO{ u’­W~Y FÁ0@ŒìÓåü g×ì¼óÈ °\{4sale
Start«123»End

Archives

January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
15288280
readers