FLI CLub 25/7/08: Leader shall Teach

Posted 22/07/08 05:22 PM By Đinh Thị Thanh Nga
When: Friday, July 25, 2008 5:30 PM-7:30 PM (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta. Where: F.House: D15, Lang quoc te Thang Long, Cau giay, Hanoi

Dear các anh ch,

Narayana Murthy Infosys Founder đã nói rng:

Company is campus, business is curriculum, and leaders shall teach

Ông qu tht rt sáng sut: trong công vic, không ngưi thy nào hơn ngưi qun lý ca chính chúng ta; không bài hc nào có giá tr bng chính công vic mà chúng ta đang làm; và cui cùng chng có ngôi trưng nào hơn môi trưng chúng ta đang làm vic.

FLI Club tun này trân trng kính mi các anh ch gp g và đến nghe/trao đi v ch đ:

Talent Management” vi anh Nguyn Thành Nam TGĐ Fsoft.

Anh Nam s gii thiu/gi m cho chúng ta v:

-       Thế nào là Talent Management;

-       Hiu qu ca Social network;

-       Ri Google doc và rt nhiu nhng concept thú v khác v.v…

Ni dung chương trình:

17g30 => 18g30: Tìm hiu & ng dng “Talent management” anh Nguyn Thành Nam TGĐ Fsoft

18g30 => 19g15: Trao đi, chia s gia các managers v ch đ “Talent management”

19g15 => 19g30: Trao quà chương trình “Sinh nht vui” và bc thăm cho “tun may mn” tiếp theo.

·       Yêu cu: các managers tham d đến vi bui sinh hot mang theo mình mi ngưi 1 khái nim v “Talent” và cách thc “Management” ca chính mình.

Trân trng kính mi các anh ch tham d!

Share your comments
I agree with all Terms of Use *
Comments

Archives

July 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
13570640
readers