FPT Leadership Program - Chương trình đào tạo MBA đặc biệt dành cho cán bộ quản lý cấp cao FPT, với sự tham dự của đội ngũ giảng viên đẳng cấp.
 
Lịch học MiniMBA của các lớp tại cả hai miền HN và TPHCM. Trong trường hợp không đọc được tài liệu ngay trên trang, xin mời click vào link dưới đề xem. Lich hoc MiniMBA
 


15635311
readers