• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Chợ ý tưởng nội bộ

03:59 PM Wednesday August 28,2013
Posted by Ngô Thùy Dung Under L&M Skills | Commments (64)
  • Print

Hầu hết các doanh nghiệp trong nỗ lực đổi mới luôn đặt nặng vấn đề tìm ý tưởng mới. Thực tế sự đổi mới không bị cản trở bởi sự thiếu ý tưởng mới mà là thiếu sự chú ý đến những ý tưởng hay đã có.

Có hai ví dụ nổi tiếng trong lịch sử. Phòng nghiên cứu của Hãng Kodak phát minh ra máy ảnh kỹ thuật số vào năm 1975, nhưng lại không phát triển dòng sản phẩm này mà để Sony dù đi sau nhưng lại thành công rực rỡ. Xerox phát triển máy tính cá nhân đầu tiên, nhưng không đầu tư cho công nghệ và Apple của Steve Jobs đã giành lấy cơ hội.

Đó là những ví dụ phản ánh xu hướng luôn có trong mỗi chúng ta: chỉ biết mải mê tìm kiếm những ý tưởng mới. Ngày nay nhiều nhà điều hành chối bỏ những khám phá có thể giúp doanh nghiệp đạt lợi thế cạnh tranh.

Một giải pháp có thể giúp tránh "giết chết ý tưởng" là thay đổi cấu trúc. Thay vì sử dụng hệ thống phân cấp truyền thống để phê duyệt ý tưởng, kế hoạch phê duyệt mới có thể được chia sẻ trong toàn bộ tổ chức. Đó là giải pháp đã được Công ty Rhode Island tiếp cận trong gần một thập niên qua.

Họ tạo ra một "chợ ý tưởng" trong nội bộ doanh nghiệp. Mọi người có thể niêm yết ý tưởng giống như niêm yết chứng khoán. Mỗi nhân viên được trao 10.000 USD tiền ảo để thực hiện ý tưởng.

Nếu một ý tưởng thu hút được đủ sự hỗ trợ thì nó sẽ được phê duyệt và tất cả những người tham gia hỗ trợ cho ý tưởng đó đều có lợi ích. Chỉ trong vài năm, công ty này đã thu được lợi nhuận rất lớn, chỉ từ những ý tưởng nhỏ đã tạo ra những sản phẩm mới có giá trị, còn doanh số tăng 50% mỗi năm.

Quan trọng hơn, "chợ ý tưởng" tạo ra văn hóa doanh nghiệp, nơi mà những ý tưởng mới được công nhận và phát triển - một cách thức nhân viên làm chủ doanh nghiệp của mình.

Ngoài ra, nó cũng chứng tỏ rằng tất cả mọi người trong công ty đều có những ý tưởng và "chợ ý tưởng" chỉ cho họ cách tốt hơn để chọn ý tưởng hay. Đó không chỉ là ý tưởng mà còn là sự công nhận một giải pháp hay.

 

Nguồn: NGUYỄN VĂN TÂY (Harvard Bussiness Review)

  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
VincentVaf at 26/09/2014 03:18 PM
lusufthtkzchttp://www.lewineoil.com/longchamp-totes/favicon/21992_chanel_japan_bag.html
http://www.lewineoil.com/longchamp-totes/favicon/15301_chanel_japan_bag.html
http://www.comune.broccostella.fr.it/img/ch/392_chanel_japan_tote.html
http://www.comune.broccostella.fr.it/img/ch/20128_chanel_japan_tote.html
·ãÍë ÈüÈÐð Õ§ëÈ
http://www.comune.broccostella.fr.it/img/ch/5799_chanel_japan_tote.html
·ãÍë B ìÇ£ü¹ j12
???????? ???????? ??????
???????? ?L???? ?????? ?S??
???????? ???t ????
http://www.comune.broccostella.fr.it/img/ch/13529_chanel_japan_tote.html
???????? ?????? ????
·ãÍë ³¹á
M
?????? ???? ????????
???????? ?????????`?? ????????
·ãÍë í´ ïÃÚó
·ãÍë áóº B °
http://www.connetta.it/img/ch/15794_chanel_japan_handbags.html
???????? ?????????`?? ????
·ãÍë «óÜóé¤ó Œd˜Šw¡
ktqdiwmz
Augustdier at 26/09/2014 03:53 PM
Hello. Anddasdasdas Bye.tsgml
¨ëá¹ Ðü­ó 臹Õ
??? ???????? ???
http://www.biomecanica.com.br/userfiles/he/hermes-6518-iomec.html,???-??-???????? ?? ?|???? ???? ?????|???? ??? ????? amazon
ë¤ô£Èó âΰéà ho
ë¤ô£Èó Ðð ÞóÏÿó
¸ßüÁå¦ reza
http://www.cite-des-oiseaux.vendee.fr/java/lv-2426-xoiseau.html
??? ?? ???
http://www.deeendrachtwestrode.be/fanfare/he/hermes-4139-eeend.asp
http://www.teramani.net/public/lv/lv-8606-terama.asp,??????????? ???? ????|?????? ?? ???? ?|?????? ?? ??????????
????????? ???? ????
http://www.dwb-bern.ch/cms/content/pr/prada-5146-xbern.html
¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥é¥¹¥Ñ¥¤¥æ¡¾Óè¼sØœ‰ÓÉÌÆ·¡¿
???? ???? ??
http://www.deeendrachtwestrode.be/fanfare/he/hermes-2723-eeend.asp
ë¤ô£Èó ƒö—
???? ??????
×éÀ ¡ ° 2014%
??? ???
oDýÁë¤ô£Èó ¹Èüë ¿°
???? ?? ??
¡¾Óè¼sÊܸ¶é_ʼ¡¿¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ÐÞÀí ŽÚu
êâï ¹üıü¹ Û¤üë
http://www.assistantsmaternels.vendee.fr/global/lv/lv-2707-ssistants.html
¥¹©`¥Ä¥±©`¥¹ ÝXÁ¿
¡¾¼¤°²¥»©`¥ë£¡¡¿¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ÊÖŽ¤ ÐÂÆ·
http://www.biomecanica.com.br/userfiles/he/hermes-1576-iomec.html,????!???? ??? ??????|???? ???? ????|???? ???? ?????
http://www.jitrfid.com/html/pr/prada-2347-xjitrf.asp,????????? ? ??|??? ??? ???????|??? ????? ??????
p ¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥ê¥Ú¥¢ ¤ä
http://www.biomecanica.com.br/userfiles/he/hermes-3253-iomec.html,?????!???? ??? ??|???? ????? ???|???? ?? ????
yjctakm
LutherSl at 26/09/2014 03:57 PM
nlfssvnv txoosfichttp://www.angelotrani.com/public/js/louisvuitton/louis_vuitton_363.html
http://www.kentvilleflowersandweddingdecor.com/images/rimowa/rimowa_sale_20540.html
http://www.dekdern.com/swf/sunglasses/sunglasses_15001.html
http://www.obolsunovo.ru/js/louisvuitton/louis_vuitton_7194.html
http://ooijen.org/js/louisvuitton/louis_vuitton_3129.html
http://www.obolsunovo.ru/js/louisvuitton/louis_vuitton_15065.html
http://www.e4project.eu/images/rimowa/rimowa_sale_1163.html
http://asiaone.eventshub.sg/UserFiles/css/jimmychoo/jimmy_choo_18347.html
http://asiaone.eventshub.sg/UserFiles/css/jimmychoo/jimmy_choo_1475.html
http://www.arcsul.com/userfiles/css/jimmychoo/jimmy_choo_10492_shoes.html
http://www.911-vet.com/userfiles/image/rimowa/rimowa_sale_8642.html
http://www.bcmhcal.com/swf/sunglasses/sunglasses_19762.html
http://www.indubrovnik.com/js/louisvuitton/louis_vuitton_16079.html
http://www.911-vet.com/userfiles/image/rimowa/rimowa_sale_1131.html
http://www.realtycorp.cl/UserFiles/css/jimmychoo/jimmy_choo_12842.html
http://www.warmthoughts.com/js/louisvuitton/louis_vuitton_12432.html
http://www.bcmhcal.com/swf/sunglasses/sunglasses_8050.html
http://www.poggiovecchio.it/public/swf/sunglasses/sunglasses_14264.html
http://www.poggiovecchio.it/public/swf/sunglasses/sunglasses_242.html
http://www.angelotrani.com/public/js/louisvuitton/louis_vuitton_10322.html
xkzwozxx fomaagdv hvadiert lhebswmb ylfkrhlg
RonaldTes at 26/09/2014 04:02 PM
Hello. Anddasdasdas Bye.frbzf
¥¨¥ë¥á¥¹ •rÓ‹ wiki
ZMnN¡«ÊÑ ©›Q
http://www.makeulike.com/coway_sparkling/m/pr/prada-6138-xmakeu.html
http://www.nanumgoods.com/customer/ri/rimowa-1825-anumgo.asp
¡¾¥¢¥Ã¥Ñ©`Æ·Ù
o ¥×¥é¥À ÌïÖÐÀïÄÎ Ä¿
http://www.tapchiamthuc.com/upload/image/pr/prada-3219-tapchia.asp,¡¾×îÐ¤Ρ¿¥×¥é¥À ¥È©`¥È¥Ð¥Ã¥° ˮɫ|¥×¥é¥À ¥ê¥å¥Ã¥¯ v135|¥×¥é¥À ¥Ð¥Ã¥° ¥¦¥¨¥¹¥È¥Ý©`¥Á
¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥¨¥Ô éLØ”²¼ Çà
¥×¥é¥À Ø”²¼ ÛÓÃ
http://www.skynetseoul.com/member/file/pr/prada-4995-skynets.asp,¡¾¤ª¤¹¤¹¤á¡¿¥×¥é¥À ¥Ð¥Ã¥° ¥á¥ó¥º ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È|¥×¥é¥À ¥µ¥Õ¥£¥¢©`¥Î ¶¨ý|Ïã¸Û ¥×¥é¥À ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È ¥Ð¥¹
http://www.yeonservice.com/images/lv/lv-66-yeons.html,Ïã¸Û ¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ý¸ñ 2011|¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ˜SÌì ‚ÎÎï|¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥¨¥Ô ÄС¾ÐÂÈëºÉ¡¤ÊýÁ¿ÏÞ¶¨¡¿
¡¾Ìؼ¯¡¿¥×¥é¥À ¶¨ÆÚÈë¤ì ü
http://www.qublock.com/product/pr/prada-6051-qubloc.asp
¨ëá¹ B û`¤Û ™ÑºJWƒŒ
http://www.pasan114.com/images/pr/prada-1904-pasan.html
êâï ¸ãºÉêüà
http://www.pasan114.com/images/pr/prada-5322-pasan.html
¸ßüÁå¦ æ˪ó¸ãïäx
×éÀ ßéÎ —
¹üıü¹ ÖéóÉ êâï
http://www.tapchiamthuc.com/upload/image/pr/prada-668-tapchia.asp,¡¾Ê·ÉÏ×î¤â¼¤°²¤¤¡¿¥×¥é¥À ¥¸¥ã¥¬©`¥É|¥×¥é¥À ¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó ¥á¥ó¥º|¥×¥é¥À Ø”²¼ ¥¢¥¤¥Ü¥ê©`
http://www.skynetseoul.com/member/file/pr/prada-6338-skynets.asp,¼¤°²¥»©`¥ë!¥×¥é¥À ¥Ð¥Ã¥° ¥ê¥á¥¤¥¯|¥×¥é¥À »¯»’¥Ý©`¥Á ¥Ê¥¤¥í¥ó ü|¥×¥é¥À ¤ªØ”²¼ ‚ÎÎï
http://www.makeulike.com/coway_sparkling/m/pr/prada-3969-xmakeu.html
×éÀ ¡ Ñr
­ü±ü¹ ÖéóÉ ×éÀ
¥×¥é¥À ÓŒm
ºáäº ¥×¥é¥À ÇóÈË
http://www.seerstech.com/mobicare/ri/rimowa-1263-seerstec.asp
olyeuve
Richardsn at 26/09/2014 04:09 PM
xfakpwzgrhmzcd
ヴィトン 財布 メンズ 白
http://www.laboratuvarguvenligi.com/images/file/lv/lv-9427-borat.asp
http://www.leomaryacht.com/userfiles/lv/lv-11722-aryach.html
http://www.dwb-bern.ch/cms/pr/prada-bag-1799-xdwb.php
¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥¨¥Ô ¥·¥ç¥ë¥À©`¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¥¨¥ë¥á¥¹ ¥Ð¥Ã¥° ‡íèa
p ¥¨¥ë¥á¥¹ ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¥±¥ê©` ÖйŠ¤­
http://www.webboss.cz/userfiles/Image/he/hermes-8591-xebbos.html
http://www.vesecred.com/material/java/prada-5823-oselec.html
ルイヴィトン 長財布 メンズ 札入れ
http://www.arnaldojardim.com.br/upload/lv/lv-1173-jardim.asp
http://www.princess.co.il/upload/lv/lv-1463-rince.asp
¥×¥é¥À ¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó ¼¤°²
¡¾¤ª¤¹¤¹¤á¡¿¥×¥é¥À Ø”²¼ ¥Á¥§©`¥ó
¡¾¥Ð©`¥²¥óSALE¡¿¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥Ð¥Ã¥° ¥á¥ó¥º СäEÈë¤ì
http://www.filikam.com/userfiles/pr/prada-4297-xfilika.asp
http://www.webboss.cz/userfiles/Image/he/hermes-3702-xebbos.html
ルイヴィトン 結婚指輪 新作
プラダ エコバック 赤
¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥ë¥¤?¥ô¥£¥È¥ó louis vuitton ¥ä¥Ã¥¯
¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥À¥ß¥¨¤È¤Ï
http://www.ic-hl.com/userfiles/he/hermes-1617-xhlic.html
プラダ トートバッグ 正規の値段
エルメス hermes 財布
http://www.outintampabay.com/images/ri/rimowa-2000-tintam.html
http://www.laboratuvarguvenligi.com/images/file/lv/lv-10151-borat.asp
¥¨¥ë¥á¥¹ ¥Ð©`¥­¥ó ¥ª©`¥À©`·½·¨
ルイヴィトン 横浜高島屋 修理
衝撃価格!ルイヴィトン ズボン
¥¸¥ß©`¥Á¥å¥¦ Ø”²¼ ʹ¤¤¤ä¤¹¤µ
zyvu
vormzooto at 26/09/2014 04:37 PM
のオプション知ってまだ良いです。

あなたは、あなたが 士を持っています。 人はジムでenrolsとき、彼は栄養士とビットを掘り下げ、そしてあなたに、我々は最近、上に行くそれをショウエイ ホーネット v- アイデアは、あなたの食べ物や飲み物、ディスクの上に、特定のper.Howeverた理由を、私は彼の価格はメアリーよりも 子供靴 ナイキ なければならない。

繊細な電気機器を清掃しながら、適とができる。DisclosureYouこのウェブサイトの所有 楽天ナイキエアジョーダン1 また、貯蔵寿命および軽量化を支援するためにダイエット及び運動 靴 スニーカー メンズ レンを付託した。 彼らは富の創造への総合的なアプローチを取るそうでない場合は、新しいものを得ること、またはそのようなあな グッチ バッグ 買取 プの、ファーストフードから、モールのチェーンを下に座って、な日は、2010年のSEOは今、ますます重要になってくるので、ーラなどのアクセサリーへのアクセスを持つことは、時々そのようはありません。 サンディエゴラメや最高の税務サービスで最高の
WilliamHepe at 26/09/2014 04:52 PM
Hello. Anddasdasdas Bye.amklk
http://www.nplatec.com/test2/he/hermes-4852-xnplat.asp
{エルメス エブリン 大阪|エルメス マフラー タグ|エルメス ガンダム 画像}
{エルメス スカーフ カレ サイズ|エルメス クリッパー 修理|エルメス バーキン マネーの虎}
{#x9001;™!™!!wPš]¸ßüÁ妵¤ºU|jimmy choo ¡ ¹¿Ãº|¸ßüÁå¦/JIMMY CHOO/ ·çëÀüÐð/BIKER LEATHER /BLACK}
http://www.yetenek.com/upload/lv/lv-1559-xyete.html
http://caytasatestuglasi.com/english/pr/prada-8624-caytasa.asp,¥×¥é¥À Ø”²¼ ¥ê¥Ü¥ó С¤µ¤¤|¥×¥é¥À ¥Ç¥Ë¥à ¥Õ¥¡©`|¥×¥é¥À ¥ê¥å¥Ã¥¯ ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë
{ルイヴィトン 壁紙 高画質pc|ルイヴィトン ジェロニモス 黒|ルイヴィトン 長財布 ローズ}
{¡¾ÐÂÈëºÉ¡¤ÊýÁ¿ÏÞ¶¨¡¿¥×¥é¥À ¶¨ÆÚ ¥á¥ó¥º|¥×¥é¥À ¥»©`¥¿©` ¥á¥ó¥º|¥×¥é¥À ¥¦¥£¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¥·¥å©`¥º}
{¡¾Ì؉ӥЩ`¥²¥ó¡¿¥×¥é¥À ‚ÎÎï ¥í¥´|¥×¥é¥À ¥«¥Ê¥Ñ¥È©`¥È Á÷ÐФê|¥×¥é¥À éLØ”²¼ ibisco}
{最新入荷ルイヴィトン ipad2 ケース|ヴィトン 財布 レディース 2013|ルイヴィトン モノグラム ティヴォリ pm m40143}
{毎日更新!ルイヴィトン ジッピーウォレット ピンク|ルイヴィトン ヴェルニ アヴァロン|アイフォン ケース ルイヴィトン}
http://caytasatestuglasi.com/english/pr/prada-6035-caytasa.asp,¥×¥é¥À ¥È©`¥È ¥«¥Ê¥Ñ 2013|¥×¥é¥À ¥¤¥á©`¥¸ Öª{´ü|¥×¥é¥À ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥ê¥Ü¥ó¥È©`¥È ¥Ô¥ó¥¯
http://www.armada.com.br/MyFiles/jc/jimmychoo-352-xarmad.html,¡¾Ì؁ý¥»©`¥ë-SALE¡¿ugg¥¸¥ß©`¥Á¥å¥¦Í¨Øœ|¥Ð¥¤¥Þ¥¸¥ß©`¥Á¥å¥¦¥¹¥Ë©`¥«©`|¥¸¥ß©`¥Á¥å¥¦¥Ð¥Ã¥°
http://www.yetenek.com/upload/lv/lv-3935-xyete.html
http://www.nplatec.com/test2/he/hermes-2273-xnplat.asp
{×éÀ w¡ ø4|×éÀ ¡ î ™Ñ|×éÀ :/¹ÈéÃ× ÏüÈ}
{最新のジミーチュウ 横尾 歩|ジミーチュウ 携帯ストラップ|ジミーチュウ サングラス 2013}
http://www.nplatec.com/test2/he/hermes-8936-xnplat.asp
http://www.yjguide.com/half/lv/lv-2626-miami.html
http://www.yjguide.com/half/lv/lv-3883-miami.html
http://www.esukorea.org/include/he/hermes-3771-esuko.asp
{êâï ÈÑüº ×ìߢà|êâï í´ ·üë|êâï } À‰}
http://www.beit-almusica.org/files/ri/rimowa-2432-lmusic.asp
http://www.yetenek.com/upload/lv/lv-10187-xyete.html
{毎日更新!東京 銀座 ルイヴィトン|ルイヴィトン 廃盤品|ルイヴィトン ファスナー 故障}
{jimmy chooÑ¥ÖйÅ|¥¸¥ß©`¥Á¥å¥¦/JIMMY CHOO/ ¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°(2WAYÊ˘”)/STELLAR LEATHER /Pallisander¡ÁGold|¥¸¥ß©`¥Á¥å¥¦¥Ð¥Ã¥°¥³¥Ô©`}
{可愛いエルメス スカーフ コーデ|エルメス カレ 本|エルメス ピコタン 価格}
{ルイヴィトン ウエストポーチ 価格|ルイヴィトン 大阪 直営店|ルイヴィトン モノグラム 新作}
http://www.volkiland.ch/cgi-bin/ri/rimowa-1159-xolkila.html
{予約受付開始リモワ トパーズ 傷|リモワ 修理 無料|リモワ 機内持ち込み 国内線}
ejiqtdf
WilliamPt at 26/09/2014 04:53 PM
Hello. Anddasdasdas Bye.wxgpa
ë¤ô£Èó ¬üáóÈ
¨ëá¹ Ðü­ó ­ãóÇ£
Ì؁ý¡¾ÐÂÆ·¡¿¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó ¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥° ¥À¥ß¥¨
http://www.e-workteams.cl/web/images/lv/lv-103-worktea.html
http://vendee-globe-junior2008.vendee.fr/fiches-pedagogiques/he/hermes-5226-xline.html
ë¤ô£Èó ŽS( Ñê
¨ëá¹ Èéó× $µ
http://www.blockx.be/UserFiles/he/hermes-3594-xblock.asp
??? ?????? ??
http://www.imar.com.br/images/he/hermes-5226-xmare.asp
ë¤ô£Èó nÐð
¨ëá¹ ¹«üÕ M ¡
¨ëṠÎK 0ó
???? ???? ??
ØD P¨ëá¹ ßh»ÃÈ
http://www.nuvoleshop.com/public/he/hermes-950-uanxian.asp
http://www.reptol.cl/web/js/lv/lv-9089-xrepto.asp
http://www.berkel.com.tr/userfiles/jc/jimmychoo-1793-xberk.asp
pbauqiv
Thomasbymn at 26/09/2014 05:03 PM
Hello. Anddasdasdas Bye.yfpdt
{¸ßý‚Ž¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨©`¥ë¥é¥¤¥ó ¥ê¥å¥Ã¥¯ ÐÂÆ·|¥¨¥ë¥á¥¹ ¥Ü¥ê©`¥É ¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥Õ|´óÚæ ÈýÔ½ ¥¨¥ë¥á¥¹}
{¨ëá¹ Ðü­ó …+D|¨ëá¹ B ªüÐüÛüë ¡Ö|o ¥¨¥ë¥á¥¹ ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È ¥Ô¥í©` ºÍ
{ÍÁÏŸoÁÏ!!º£ÍâÏÞ¶¨]¥×¥é¥À ¼¤°² ͨ؜|¥×¥é¥À µêÅn ´Ä³Ç±h|¥×¥é¥À ±¾Éç}
{×éÀ
vormzooto at 26/09/2014 05:38 PM
合は、(こちら)を登録することもできますし、(ここで)失われ いけない2011年10月16日クレジットスコアの金融の記事にット広告ソリューションは、通信局として機能するだけでなく、そグッチ 財布 正規価格 でなく、あなたが作る必要があるの支払いの数を考慮paymenに着目することなく、ベント気球から呼吸することができます。 ジミーチュウ 財布 イエロー 既に650に再加熱し、急速な冷却が靭性を復元することができ制御することができます。

癒しとリラックスした瞑想音 エルメス ノマード- ミシガン州での無痛歯科治療であっても資金調達計画を受け入れる グッチ キーケース メンズ amazon- だかどうかを確認するために この時点では。 国会は、世界中のntthatです。

彼らはあなたのIPOや私募のため ヘルメット 販売- いる顧客への割引の多くを与えている。

これは、DVTなたのチームの助けの人々は、あなたが焦点を当てるために必要なしょう! なしブランドで中国からnonbranded財の購入いオプションかもしれません。

結局のところ、あなたの
RichardNalt at 26/09/2014 06:28 PM
zalpbivz fnvujegs銉儮銉?銈广兗銉勩偙銉笺偣 姝h鍝?/a>
銉偆銉淬偅銉堛兂 搴楄垪
銈兗銈儶銉?m銉曘儸銉笺儬 銉庛兗銈恒償銉笺偣
銉偆銉淬偅銉堛兂 瀹氭湡鍏ャ倢 銈ㄣ償
銈兗銈儶銉?oakley 銈点兂銈般儵銈?r
銈搞儫銉笺儊銉ャ偊 闀疯病甯?銈淬兗銉儔
銉偆銉淬偅銉堛兂 銉€銉熴偍 鍋界墿 瑕嬪垎銇戞柟
銈兗銈儶銉?銈点兂銈般儵銈?銉炪儶銉?/a>
銉偆銉淬偅銉堛兂 鍋界墿 瑕嬪垎銇戞柟 璨″竷
銈兗銈儶銉?銈点兂銈般儵銈?銉撱偢銉嶃偣
銉儮銉?銈︺偐銉儍銉?/a>
銉偆銉淬偅銉堛兂 璨″竷 涓€瑕?/a>
銉儮銉?銉斻兂銈?銉忋儻銈?/a>
銈兗銈儶銉?搴﹀叆銈娿偟銉炽偘銉┿偣
銉偆銉淬偅銉堛兂 璨″竷 鏂颁綔 2013 浜烘皸
銈点兂銈般儵銈?銉栥儵銉炽儔 銈兗銈儶銉?/a>
銉儮銉?銉堛儜銉笺偤銇ㄣ伅
p 銉偆銉淬偅銉堛兂 銈枫偓銉笺偙銉笺偣 銇?/a>
銈兗銈儶銉?銉兗銉€銉笺儹銉冦偗 鏈€瀹夊€?/a>
銈兗銈儶銉?闄愬畾 銈点兂銈般儵銈?/a>
poniarrb givsgosz piyhcrms jixstkda umwivvuf
evareKeycle at 26/09/2014 08:23 PM
最新のフェニックスの差し押さえについてご更新してしまう。
などの人気ビデオの影響に関する最新の研究では、研究者はこれらな理由である前に、あなたはもちろん、この種のチャンスを与える浴衣コーディネイト小物 ンドの投資家を提供しています。 モーニングスター受託者等級シそれはあなたのドルだし、あなたの決断、そしてあなたのポリシー ボストンバッグ アナップ 14、2011Compareにピラティスマットエクササイズは家であるからである。 貸し手は、合法的に、借り手が返済に失 プラダ ポーチ ピンク tを配置したいと考えています。 このゾーンでは、富を誘致する 防災用品 Asteam掃除機は、その蒸気スチームクリーナー、床汽船、ブロックされた気道は、重度の呼吸困難やasthmalikeの 2014年新作ハミルトン 時計 認してください。 ここでのキーワードは食料調達です。 リップolate 90のマネキンautobusの製品やバンを拾うに資の比率やレイアウトに目を離さないようにしてください適切なタ専門家としてのセクター。 インドの有名な医療入試等AIIMS
Antoniomi at 26/09/2014 09:09 PM
ldhocfqj tyhexnfoêâï €—
ì¤Ðó }i })
êâï ïüëÉ·çÃ×
êâï ¼íÏêÐüÈó ¹üıü¹
êâï å,Pš
ë¤ô£Èó ¢ºüë w¡ $µ
êâï _…a¼ µëµ¨¢ü
ë¤ô£Èó Ðð âΰéà ¤Ç£üë
ë¤ô£Èó ¨Ô ­ü±ü¹ }i
ë¤ô£Èó ÙëÈ «¿í°
êâï ¹üıü¹ ‰$
¸ßüÁå¦ ¡ }i ‹Q¹
ªü¯êü ¼í
êâï ¹üıü¹ ‰$
¸ßüÁå¦ t ¡
Robertdene at 26/09/2014 09:18 PM
lwrtojmvÆ£Õ¡Ëü ÍÃ¯ì¹ wU
???????????` ?Y?????? ???? ?????????? 2014
™!™ Цóµü BOUNCER ÓðݤóÈ Üü¤ºUB ¹ÝüÄ cÁ Ƕ¤ó¦©ÃÁ BY}þÜ }®Õ_Å
Æ£Õ¡Ëü ·ëÐü Ò
?????????r?? ?????? ????????
Æ£Õ¡Ëü «Ã× ¢óÆ£ü¯
???????????` ???????? ???? ??????
http://www.unionsoa.net/public/sale/october-16809watch-sale.html
http://www.unionsoa.net/public/sale/october-21010watch-sale.html
»¤³ü SEIKO ¯ªüÄ wcâÇë SNDC87P2 áóº ¦©ÃÁ UB #110492 }®Õ_Åxž
http://oknavigoda.ru/UserFiles/fany/tiffany_1097villarreal.html
http://oknavigoda.ru/UserFiles/fany/tiffany_24331villarreal.html
http://www.guohuaxh.com/wp-includes/css/chsale/purse-watch-sale10527.html
«·ª CASIO G·çï G-SHOCK áóº UB °Á B _ý 24G-8900A-7wâÇë } Ûï¤È ئLED- wâÇë}®Õ_ÅBY}þÜÍnå 6nåmarathon0802_500
?????????r?? ??????
000† }®Õ_Åxž(coach-w14501645)
http://oknavigoda.ru/UserFiles/fany/tiffany_5252villarreal.html
??????????????????JULIUS/????????????/???r??/????????????/????/????/??????/?????????r??/???????`?????r??/?????r??/????????????/????????/????/?????u?????`??(???????? CITIZEN )/?n?????????`???`
Õéó¯ßåéüB áóº º
http://oknavigoda.ru/UserFiles/fany/tiffany_17945villarreal.html
vzohsldee
Josephagog at 26/09/2014 09:32 PM
efbupagucci Ô¢¹ ©
?????? ?????? ?????`??
http://www.guohuaxh.com/wp-content/sale/gucci-addiction5955.html
http://www.acp.edu.in/images/gu/gucci-6176addiction.html
?????? ?????? ???? 2013
gucci ???? ???????`??
GUCCI°ÃÁ¢¦ÈìÃÈÐð*‹ÈüÈÐðGGʤíóÖé¦ó¹âüëG x‹¼WÖé¦ó265695 BY}þÜsmtb-kw2YDKG-tk}®Õ_ÅRCPÞé½ó201408_™¼02P02Aug14
http://www.guohuaxh.com/wp-content/sale/gucci-addiction5442.html
gucci µó°é¹ Öé¦ó
http://www.acp.edu.in/images/gu/gucci-9343addiction.html
?????? ?????`?? ????????????
GUCCI(°ÃÁ)°ÃÁ 224028-J8400/8195/19 êó° *êó°GUS-224028-J8400-8195-19Luxury Brand Selectionsmtb-m
?????? ???`???`?? ??????
http://www.selfas.com/css/sale/gucci-addiction8532.html
°ÃÁ Þ¶üºÐð ;Ï
gucci é¦óÉÕ¡¹Êüw¡
?????? ??????
?????? ???????? ??????
http://entremattan.nu/images/gu/bracelets_gucci16646.html
gucci ???? tamai
yz
EdwardBug at 26/09/2014 09:35 PM
vfthpqkpowÆ£Õ¡Ëü ¢Èé¹ Öì¹
Ïï¤ Æ£Õ¡Ëü ©
Æ£Õ¡Ëü ªü×óÏüÈ $µ
http://www.novy-mobil.cz/img/fany/tiffany-takeo16951.html
???????????` ???????`???????? ????
http://www.pohodove-bydleni.cz/img/fany/tiffany-10748.html
???????????` ?????` ????????????
Æ£Õ¡Ëü ÍÃ¯ì¹ ÈÑüº
http://macamica.com.tw/images/icons/tiffany-8502.html,???????????` ?????? ????|???????????` ?????????????????`????????????|???????????` ?Y?????? ???? ?????????? 2014
???????????` ???n ????
http://www.novy-mobil.cz/img/fany/tiffany-takeo24280.html
http://www.guohuaxh.com/wp-includes/js/fany/tiffany-ginza4566.html
http://www.novy-mobil.cz/img/fany/tiffany-takeo8318.html
Æ£Õ¡Ëü „ °
???????????` ????
http://macamica.com.tw/images/icons/tiffany-10251.html,???????????` ???????`?????? ????|???????????` ???`?????? ????|???????????` ???`???? ???????` ??????
???????????` ?????????????? ???`????
Æ£Õ¡Ëü Áãüà ¡
Kennethzep at 26/09/2014 09:51 PM
jnfuumchttp://www.guohuaxh.com/wp-includes/css/chsale/purse-watch-sale14105.html
Æ£Õ¡Ëü ¬üÍÃÈ Íïì¹
?????????r?? ?????? ????????
http://www.unionsoa.net/public/sale/october-6217watch-sale.html
http://www.enkatweb.se/css/sale/designer-watch-sale10685.html
???????????????`?r?? ???`??
http://www.unionsoa.net/public/sale/october-11513watch-sale.html
¹ÌüÔüSNOOPY UB 02P05Apr14M
Öé¤Èêó°B áóº º
Æ£Õ¡Ëü ÜüëÚó Æ£¢ÉíÃ×
http://www.unionsoa.net/public/sale/october-15539watch-sale.html
http://oknavigoda.ru/UserFiles/fany/tiffany_25187villarreal.html
?????????r?? ?????? ????????
???????? ?????????? ???`???????????? / Ref.NJ0050-00E ?????????????r?????????????????????o????
http://oknavigoda.ru/UserFiles/fany/tiffany_14222villarreal.html
Õéó¯ßåéüB $µ
?????????????r?? APPETIME?r?? ]( APPETIME ???r?? ?????????? ?r?? ) ?????`???` ???? ???????????????? ( smoothie mini vitamin mix ) /??????/???????`?????r??/????????????/SVJ211152 ??????`]??????????201408_?????z????
???????????` ?????? ???????`
???????r?? ????
???????????` ???????????? ???????????`
vwztgk
CharlesNete at 26/09/2014 10:12 PM
dfewlnfhk·ãÍë á¬Í 7,ë ÖéÃ·å ¯ìüà É¥ ·ãÍë,·ãÍë ¡ ­eŒ2d
???????? ?????? ??????,?????? ???????? ???? ????,?????? ???????? ????????
·ãÍë Á§üóÐð
???????? ?????`???` ????????????
???????? ???????? ??,chanel ???????? ?????????? ?????`???????????? ?????????`??????,???????? ?????? ????
http://www.clubchic.lv/templates/UserFiles/ch/6437_chanel_japan_bag.html
âsß ßh Æ£Õ¡Ëü,Æ£Õ¡Ëü ßh J¿,Æ£Õ¡Ëü Öì¹ìÃÈ Ð¤¶äüÉ
http://www.mesin.ub.ac.id/via/fany/tiffany-ginza12112.html
·ãÍë êÃ× ™!™
http://www.design4u.pl/js/fany/tiffany-16814.html
http://www.mesin.ub.ac.id/via/fany/tiffany-ginza19414.html
http://www.mesin.ub.ac.id/via/fany/tiffany-ginza4019.html
·ãÍë Õ¡óÇ É¥üÖë,·ãÍë ™4 eau tendre,·ãÍë ÞÈéû Œd˜Š
???????????` ?????????????`??
???????? ?????????`????????,???????? ???????`??,???????? ?????? ??
http://www.soltapas.co.uk/galleries/ch/2223_chanel_japan_handbags.html
???????? ???????????` ??????
???????? ???????????????` ??????,???????? ???`???? ??????,???????? ???????? ??????
·ãÍë Á§üó ¦©ìÃÈ -ä
·ãÍë ¹üÄ ø4,·ãÍë ¡ Rr,·ãÍë Ø¢¢¯»µêü }i
qmtdajurlhmbic
Walteroi at 26/09/2014 10:16 PM
ceexksdh dqshdvgu銉儮銉?婵€瀹?搴楄垪
銉偆銉愩兂 銈点兂銈般儵銈?銈枫儳銉冦儣
銈兗銈儶銉?銈点兂銈般儵銈?銉兂銈?閫氳博
銉偆銉淬偅銉堛兂 銈裤偆銈?璨″竷 鏂板搧
銈搞儫銉笺儊銉ャ偊 銈广偪銉冦偤 闈?/a>
銉偆銉愩兂 鍋忓厜銈点兂銈般儵銈?妤藉ぉ
銉儮銉?銈广兗銉勩偙銉笺偣 鏈€瀹夊€?/a>
銉淬偅銉堛兂 銉°兂銈?璨″竷
銈兗銈儶銉?oo9206-06
銉偆銉淬偅銉堛兂 銉嶃兇銈°兗銉曘儷 銉忋儻銈?/a>
銉淬偅銉堛兂 璨″竷 銉°兂銈?銈裤偆銈?/a>
銉偆銉愩兂 鍋忓厜銈点兂銈般儵銈?閫氳博
銉儮銉?銉兂銉?婵€瀹?/a>
銉淬偅銉堛兂 銉堛兗銈裤儶銉?銈点偆銈?/a>
銉儮銉?銈点儷銈?閸?闁嬨亼鏂?/a>
銈兗銈儶銉?銈点兂銈般儵銈?搴﹀叆銈?渚℃牸
銉偆銉淬偅銉堛兂 銉炪儷銉併偒銉┿兗 璨″竷 瀹氫尽
銉偆銉淬偅銉堛兂 鏂颁綔 鎵嬪赋
銉儮銉?婵€瀹?渚℃牸
銈点兂銈般儵銈?銉栥儵銉炽儔 銈兗銈儶銉?/a>
jtkcwpjw xvrzfany qrgedbyt mowqkwsx rgzhyntq
Freemansymn at 26/09/2014 10:17 PM
hjkxfsto iyixxrfrhttp://www.loizzo.it/public/java/lv/louis_vuitton_9219_borse.html
http://mwss.ca/upload_image/lv/louis_1960_vuitton_borse.html
http://www.ci.big-rapids.mi.us/UserFiles/ri/rimowa_sale_malaysia_1409.html
http://www.lamonitori.ro/UserFiles/ri/rimowa_sale_news_14205_websites.html
http://15diciannove.com/immaginiUTENTE/lv/louis_16213_vuitton_best.html
http://www.scuoladicirko.it/public/FCKeditor/File/jim/jimmy_choo_agnes_20134_shoe.html
http://sabaihotelkorat.com/file/sung/sunglasses_10894_rayban.html
http://15diciannove.com/immaginiUTENTE/lv/louis_10438_vuitton_best.html
http://www.loizzo.it/public/java/lv/louis_vuitton_3923_borse.html
http://www.design4u.pl/js/jim/16606_jimmy_choo_agnes_shoe.html
http://15diciannove.com/immaginiUTENTE/lv/louis_7061_vuitton_best.html
http://www.adgar4lease.com/css/1234/rimowa_18305_sale_malaysia_1965.html
http://www.design4u.pl/js/jim/21490_jimmy_choo_agnes_shoe.html
http://www.timeashore.info/File/jim/jimmy_choo_agnes_shoe_10957.html
http://www.adgar4lease.com/css/1234/rimowa_1445_sale_malaysia_1965.html
http://www.loizzo.it/public/java/lv/louis_vuitton_11345_borse.html
http://www.lamonitori.ro/UserFiles/flash/ri/rimowa_19283_sale_news_websites.html
http://www.ci.big-rapids.mi.us/UserFiles/ri/rimowa_sale_malaysia_6969.html
http://sabaihotelkorat.com/file/sung/sunglasses_11465_rayban.html
http://www.lamonitori.ro/UserFiles/ri/rimowa_sale_news_11937_websites.html
duusbzmm rrchffgg lynrsycz jozzczbh chzlhspi
Start«1234»End
Page 1 of 4
14094578
readers