Blogger Nông Bích Vân

Email vanntb@fpt.com.vn

Learning Executive

FPT Leadership Institute

  • Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Một phút sơ sẩy

04:39 PM Monday March 10,2008
Posted by Nông Bích Vân Under Fun Corner | Commments (12)
  • Print

  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
guest at 10/03/2008 08:18 PM
Lãnh đạo thì được đổ lỗi?
Quyên cóc at 11/03/2008 12:59 AM
[quote]
guest at 10/3/2008 1:18:22 PM
Lãnh đạo thì được đổ lỗi?
[/quote]

Nói thế này thì chua chát quá!
Phan Phương Đạt at 11/03/2008 05:26 AM
[quote]
guest at 10/3/2008 1:18:22 PM
Lãnh đạo thì được đổ lỗi?
[/quote]

Use your humor sense, man.
Guest at 05/06/2008 06:59 AM
Great picture, rất hóm hỉnh và thâm thúy. :)
Guest at 09/06/2008 09:51 PM
Chả hiểu quái gì
13774696
readers