• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Chủ đề sáng tạo mang lại luồng gió mới cho Hội nghị PM

05:13 PM Monday December 01,2014
Posted by Pham Ngoc Hoang Ngan Under Sharing | Commments (12)
  • Print

"Hội nghị năm nay đem đến nhiều từ khóa và ý tưởng hay về sáng tạo. Sau buổi này, tôi đã thu nhận được một số kinh nghiệm để hoàn thiện các ý tưởng của mình", anh Nguyễn Quang Dũng, FPT Software, nhận định.
'Giao thoa văn hóa thúc đẩy sự sáng tạo'

Năm nay, Hội nghị PM 2014 được người tham dự đánh giá cao về chủ đề tọa đàm,tham luận vì đã giúp

Năm nay, Hội nghị PM 2014 "Sáng tạo để bứt phá" được người tham dự đánh giá cao về chủ đề tọa đàm, tham luận vì đã mang lại một luồng gió mới cho công việc quản trị dự án vốn dĩ được coi là khô khan, kỹ thuật.

Chia sẻ về khả năng kết nối giữa các nền văn hóa là nền móng của sự sáng tạo, diễn giả đã phân tích những yếu tố về sự đổi mới, văn hóa như khối nước đá, tính nhạy cảm văn hóa liên quốc gia, khả năng kết nối văn hóa…Ông chỉ ra cách diễn giải và giải thích hành vi, giải quyết những hiểu lầm, giúp đỡ những người từ các nền văn hóa khác nhau hiểu nhau và từ đó đạt được những quan điểm mới và tăng thêm hiểu biết. Ông cũng phân tích quá trình hội nhập văn hóa của mỗi người “từ chối – tự vệ - loại bớt – chấp nhận – thách thức- hội nhập” để chỉ ra những bước thích nghi dần trong nền văn hóa mới.

Chia sẻ về mối giao thoa văn hóa giữa các nền văn hóa là nền móng của sự sáng tạo, ông Mark A.Ashwill - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Capstone Vietnam, đã phân tích những yếu tố về sự đổi mới, tính nhạy cảm văn hóa đa quốc gia, khả năng giao thoa văn hóa, cách giải quyết hiểu lầm, giúp đỡ những người nước ngoài... để đạt được những quan điểm mới và tăng thêm sự hiểu biết. Ông cũng phân tích quá trình hội nhập văn hóa của mỗi người “từ chối - tự vệ - loại bớt - chấp nhận - thách thức- hội nhập” để chỉ ra những bước thích nghi dần trong nền văn hóa mới.

Anh Nguyễn Trọng Khôi, Giám đốc Dự án FPT GEM, chia sẻ suy nghĩ và đặt câu hỏi về sáng tạo. Theo anh, với chủ đề này, Hội nghị cũng nên có cách thức tổ chức sáng tạo và mới mẻ hơn nữa để thu hút người tham dự.

Anh Nguyễn Trọng Khôi, Giám đốc Dự án FPT GEM, chia sẻ suy nghĩ và đặt câu hỏi về sáng tạo. Theo anh, với chủ đề này, Hội nghị cũng nên có cách thức tổ chức sáng tạo và mới mẻ hơn nữa để thu hút người tham dự.

Phần tọa đàm về "Doanh nghiệp và câu chuyện sáng tạo đổi mới trong môi trường Toàn cầu hóa” đã mang lại góc nhìn đa chiều về sáng tạo trong thực tiễn. Anh Lê Hà Đức cho rằn: “Tiên phong chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ để thành công. Người đi trước thường thất bại nhiều hơn xong nếu không xông lên thì khó có được kết quả mong đợi”.

Phần tọa đàm về "Doanh nghiệp và câu chuyện sáng tạo đổi mới trong môi trường Toàn cầu hóa” đã mang lại góc nhìn đa chiều về sáng tạo trong thực tiễn. Giám đốc Công ty TNHH Sáng tạo Công nghệ FPT Toàn cầu (FTICO) Lê Hà Đức (ngoài cùng bên trái) cho rằng: “Tiên phong chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ để thành công. Người đi trước thường thất bại nhiều hơn xong nếu không xông lên thì khó có được kết quả mong đợi”.

Anh Nguyễn Quang Dũng, FPT Software, nhận định, Hội nghị năm nay đem đến nhiều từ khóa và ýtưởng hay. “Tôi tâm đắc với chủ đề quá trình giao thoa văn hóa nâng cao khả năng sáng tạo. Bản thân tôi cũng thấy rằng, khi được tiếp xúc nhiều với nền văn minh nước ngoài sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng hơn.Chương trình cũng giúp anh em PM có cơ hội học hỏi, trao đổi và thực hành mối giao thoa văn hóa với nhau. Sau buổi này, tôi thu nhận được một số kinh nghiệm để hoàn thiện các ý tưởng của mình. Nếu nó thành công hy vọng sẽ được áp dụng rộng rãi trong FPT”.

Anh Nguyễn Quang Dũng, FPT Software, nhận định, Hội nghị năm nay đem đến nhiều từ khóa và ý tưởng hay. “Tôi tâm đắc với chủ đề quá trình giao thoa văn hóa nâng cao khả năng sáng tạo. Bản thân tôi cũng thấy rằng, khi được tiếp xúc nhiều với nền văn minh nước ngoài sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng hơn. Chương trình cũng giúp anh em PM có cơ hội học hỏi, trao đổi và thực hành mối giao thoa văn hóa với nhau. Sau buổi này, tôi thu nhận được một số kinh nghiệm để hoàn thiện các ý tưởng của mình. Nếu nó thành công hy vọng sẽ được áp dụng rộng rãi trong FPT”.

Trình bày một số cách để tạo ra môi trường nuôi dưỡng sự sáng tạo, anh Trương Hồng Thi, đã tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi, đa chiều. Anh cho rằng, tầng lãnh đạo phải coi trọng, khuyến khích, truyền thông về sáng tạo, sẵn sàng chào đón, ghi nhận và phản hồi kịp thời các ý tưởng tốt, có chương trình tìm ý tưởng và quy trình xem xét, trao quyền và nguồn lực để triển khai ý tưởng, đào tạo về sáng tạo, đa dạng hóa đội ngũ, khuyến khích sắp sếp văn phòng sáng tạo.

Trình bày một số cách để tạo ra môi trường nuôi dưỡng sự sáng tạo, anh Trương Hồng Thi, FPT Software, đã tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi, đa chiều. Anh cho rằng, lãnh đạo phải coi trọng, khuyến khích, truyền thông về sáng tạo, sẵn sàng chào đón, ghi nhận và phản hồi kịp thời các ý tưởng tốt. Đồng thời phải có chương trình tìm ý tưởng, quy trình xem xét, trao quyền và nguồn lực để triển khai ý tưởng, đào tạo về sáng tạo, đa dạng hóa đội ngũ, khuyến khích sắp sếp văn phòng sáng tạo.

Để khuyến khích nhân viên sáng tạo, ngay khi người khác đưa ra ý kiến đừng vội đánh giá mà cần lắng nghe, thực hành thiền để tâm hồn thanh tịnh, tránh sự đánh giá vội vàng.

"Để khuyến khích nhân viên sáng tạo, ngay khi người khác đưa ra ý kiến đừng vội đánh giá mà cần lắng nghe, thực hành thiền để tâm hồn thanh tịnh, tránh sự đánh giá vội vàng", anh nói.
Trong khi đó, Phó TGĐ FPT IS PFS Phạm Thúy Loan, chia sẻ về một số kinh nghiệm về cải tiến trong quản trị dự án khối Tài chính công, bao gồm câu chuyện về các báo cáo biết nói, câu chuyện về các buổi họp và câu chuyện về phạm vi quản lý.
Trong khi đó, Phó TGĐ FPT IS PFS Phạm Thúy Loan chia sẻ về một số kinh nghiệm về cải tiến trong quản trị dự án khối Tài chính công, bao gồm câu chuyện về các báo cáo biết nói, câu chuyện về những buổi họp và câu chuyện về phạm vi quản lý.
Giới thiệu về mô hình “vườn ươm” FTCO, anh Lê Hà Đức, chia sẻ, FTICO ra đời với mục tiêu nuôi dưỡng, thúc đẩy và hỗ trợ sáng tạo của sinh viên thành sản phẩm thật. Công ty đang cung cấp các dịch vụ như: Dịch vụ IT, hoạt động Nghiên cứu và phát triển R&D, hoạt động đầu tư.l
Giới thiệu về mô hình “vườn ươm” FTCO, anh Lê Hà Đức, cho biết, FTICO ra đời với mục tiêu nuôi dưỡng, thúc đẩy và hỗ trợ sáng tạo của sinh viên thành sản phẩm thật. Công ty đang cung cấp các dịch vụ IT, hoạt động Nghiên cứu và phát triển R&D, hoạt động đầu tư.

Một trong những sản phẩm nổi bật mà công ty đã tung ra thị trường là “Enterprise Mobile Payment” - Thiết bị thanh toán tại nhà nhỏ gọn gắn vào smartphone, đã được các doanh nghiệp đánh giá cao về tính tiện dụng, thông minh và tiết kiệm.

Một trong những sản phẩm nổi bật mà FTICO đã tung ra thị trường là “Enterprise Mobile Payment” - Thiết bị thanh toán tại nhà nhỏ gọn gắn vào smartphone, đã được các doanh nghiệp đánh giá cao về tính tiện dụng, thông minh và tiết kiệm.

Trình bày về SIT (Sáng tạo có hệ thống) - một chủ đề không mới ở FPT nhưng đã được anh Trần Thế Trung, Viện trưởng Viện Công nghệ FPT, chia sẻ sinh động cùng nhiều ví dụ thực tế hơn.

Trình bày về SIT (Sáng tạo có hệ thống) - một chủ đề không mới ở FPT nhưng anh Trần Thế Trung, Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ FPT, đã chia sẻ sinh động cùng nhiều ví dụ thực tế hơn. Ngoài việc nhắc lại 5 công cụ kỹ thuật sáng tạo, anh đã đưa ra các trường hợp cụ thể để áp dụng cho PM như thay đổi chế độ nhận lương, tăng doanh thu, đào tạo nhân viên...
đốc Công nghệ FPT Software Lê Hồng Việt
Giám đốc Công nghệ FPT Software Lê Hồng Việt mang đến một phần chia sẻ hấp dẫn và khá gần gũi với chủ đề phương pháp luận SIT của anh Trần Thế Trung mang tên "Sáng tạo trong khuôn khổ". Anh phân tích các "tips" sáng tạo như: Sự may mắn ngẫu nhiên (sáng tạo đến một cách tình cờ và bất ngờ), hay sáng tạo đến nhờ "vụng chèo khéo chống", từ những "thách thức" và trường hợp của những cá nhân xuất sắc.
Hội nghị PM năm nay được đánh giá thành công khi đã thu hút được lượng lớn các PM, chuyên gia trong và ngoài FPT tham dự. Hầu hết mọi người đều ở đến tận phút cuối và tham gia thảo luận sôi nổi ở các tiểu ban. "Năm sau, BTC sẽ đổi mới hình thức tổ chức, liên tục cải tiến nội dung, hứa hẹn mang đến một sân chơi ngày càng hấp dẫn cho các PM trong tập đoàn", chị Nguyễn Lệ Hằng, Giám đốc điều hành Học viện Lãnh đạo FPT cho hay.

Tử Quyên

Ảnh: Tử Quyên - Hoàng Anh Tuấn


  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
FIFA 15 Coins at 09/12/2014 01:26 AM
Not that I know of.
FIFA 15 Coins http://www.fitnessgym.es/profiles/blogs/fifa-15-coins-making-tips-and-guides
fifa 15 coins at 15/12/2014 07:34 PM
Your company is very impressive .
fifa 15 coins http://www.powerlevelingdiablo3.net/the-official-tutorial-for-top-5-fifa-15-beginner-skill-moves/
14375811
readers