• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

[Học tiếng Anh] 12 Mẫu Câu Giao tiếp tự nhiên

02:37 PM Tuesday April 08,2014
Posted by Quản trị Under L&M Skills , Sharing | Commments (12)
  • Print

Toàn cầu hóa đang là nhiệm vụ trọng tâm của FPT, và đào tạo toàn cầu hóa không thể thiếu việc rèn luyện về ngoại ngữ. Với ý tưởng đó, FLI xin gửi tới bạn đọc một số bài học nhanh áp dụng được trong giao tiếp công việc hàng ngày bằng tiếng Anh.

Nội dung do Aroma chia sẻ.

12 Mẫu Câu Giao tiếp tự nhiên

Dưới đây là 12 mẫu câu tương ứng với 4 tình huống giao tiếp công sở hàng ngày hi vọng sẽ hữu ích cho anh/chị.

Để bắt đầu cuộc hội thoại với đồng nghiệp
Thay vì sử dụng những mẫu câu mang tính thân mật như “What’s up?” hay “How’s it going?”, để bắt đầu một cuộc hội thoại với đồng nghiệp, bạn cần dùng các mẫu câu mang nhiều tính trang trọng và lịch thiệp hơn.
How are you doing? – Dạo này anh thế nào rồi?
How’s your day going? – Tình hình anh hôm nay thế nào rồi?
Have you heard the news about ________? – Anh đã biết tin về ________?

Để bắt đầu công việc
Sau khi trao đổi công việc hoặc khi bắt đầu một ca làm việc mới, bạn thường cần dùng mẫu câu cổ vũ tinh thần nhóm làm việc. Có một vài mẫu câu như sau mà bạn có thể dùng.
Let's get started! - Bắt đầu làm thôi!
Let's get down to business! - Bắt đầu vào việc nghiêm túc nhé!
Let's face it! – Hãy đối diện với việc này nào!

Để thể hiện một vấn đề nghiêm túc
Đôi khi bạn cần thể hiện sự chắc chắn về một vấn đề nghiêm túc nào đó bằng một số mẫu câu nhấn mạnh sau đây.
There is no doubt about it. - Không còn nghi ngờ gì nữa.
It is no laughing matter. - Đây không phải chuyện đùa!
I'm not going to kid you. - Tôi không nói đùa đâu.

Để cổ vũ và khiến cho người khác yên tâm
Khi thấy đồng nghiệp của mình quá lo lắng về một việc nào đó, bạn có thể sử dụng một trong số các câu sau đây.
You can count on it. - Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi.
I am behind you. - Tôi ủng hộ cậu.
Hang in there. - Bình tĩnh đừng bỏ cuộc.


  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
14094627
readers