• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

FLI Talk #10: Dự án 3G của FPT

10:56 PM Tuesday May 04,2010
Posted by Quản trị Under HR | Commments (5)
  • Print
Ngay khi thế hệ lãnh đạo thứ 2 được bổ nhiệm và vừa bắt đầu công việc, lãnh đạo FPT đã triển khai dự án 3G - dự án tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển thế hệ lãnh đạo thứ 3 - thế hệ lãnh đạo nguồn của FPT trong tương lai. FLI Talk có cuộc phỏng vấn chị Hà TThu - Trưởng Phòng Nhân sự 1 - FHR đồng thời là trưởng Dự án 3G về các công việc dự án. 3G được thành lập với mục tiêu gì? Mô hình triển khai 3G? Hoạt động của 3G hiện nay ra sao? Những đối tượng nào được quy hoạch nằm trong 3G? v.v.. Mời các bạn theo dõi video phỏng vấn
Ngay khi thế hệ lãnh đạo thứ 2 được bổ nhiệm và vừa bắt đầu công việc, lãnh đạo FPT đã triển khai dự án 3G - dự án tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển thế hệ lãnh đạo thứ 3 - thế hệ lãnh đạo nguồn của FPT trong tương lai.

FLI Talk có cuộc phỏng vấn chị Hà TThu - Trưởng Phòng Nhân sự 1 - FHR đồng thời là trưởng Dự án 3G về các công việc dự án.

3G được thành lập với mục tiêu gì?
Mô hình triển khai 3G?
Dự án 3G thực tế tại thời điểm này đã có những hoạt động gì?
Những đối tượng nào được quy hoạch nằm trong 3G?
3G sẽ đem lại những benefit gì cho tập đoàn?

Mời các bạn theo dõi video phỏng vấn:
  
Share your comment
I agree with all Terms of Use *
Comments
Guest at 09/05/2010 09:57 AM
Phỏng vấn chán chết, giọng vấp, lởm
Guest at 09/05/2010 06:21 PM
Ủng hộ các em FLI!
kho` kho` at 12/05/2010 05:19 AM
[quote]
Guest at 5/9/2010 2:57:22 AM
Phỏng vấn chán chết, giọng vấp, lởm
[/quote]
Bác này bất lịch sự quá.
outlet at 19/12/2012 11:57 PM
This is the one blog which I visit from last two weeks and I really like this and it helps
outlet at 20/12/2012 12:12 PM
Such a well written post.. Thnkx for sharing this post!
9442872
readers