Video: Ba Vì chưa đủ tụ khí (một phần chia sẻ từ FLI Club)
07:47 PM Wednesday July 28, 2010
Written by Nông Bích Vân
Xin chia sẻ lại với bạn đọc FLI Blog một phần chia sẻ từ buổi sinh hoạt FLI Club tháng 7 - gặp chuyên gia phong thủy Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Phần chia sẻ này phân tích về: - Sự tụ khí của Hà Nội - Phân tích về khí âm - dương của các vùng đất dựa theo hình thế núi sông. Từ đó giải đáp vì sao Ba Vì chưa đủ tụ khí để trở thành trung tâm hành chính quốc gia. Xin chia sẻ lại với bạn đọc FLI Blog một phần chia sẻ từ buổi sinh hoạt FLI Club tháng 7 - gặp chuyên gia phong thủy Nguyễn Vũ Tuấn Anh.

Phần chia sẻ này phân tích về:
- Sự tụ khí của Hà Nội trên quan điểm phong thủy
- Phân tích về khí âm - dương của các vùng đất dựa theo hình thế núi sông.

Từ đó giải đáp vì sao Ba Vì chưa đủ tụ khí để trở thành trung tâm hành chính quốc gia.


Archives

March 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
15667806
readers