• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Ý tưởng kinh doanh được đánh giá như thế nào?

Posted 30/10/2009 06:49 AM By Trần Đoàn Kim Under Kim's stories
Nội dung bài viết dưới đây là quan điểm cá nhân tác giả về đánh giá ý tưởng kinh doanh, nhân dịp FPT mở cuộc vận động hiến kế sách mới, ý tưởng mới cho Tập đoàn. Bài viết nằm trong series hướng tới Hội nghị Chiến lược của FPT 2009.
 

Best Practices

Posted 28/10/2009 03:58 PM By Trần Đoàn Kim Under Kim's stories
Tiếp theo bài viết về "đi tìm Cù Chính Lan", tôi xin chia sẻ một đoạn trong cuốn "The Jack Welch Lexicon of Leadership" về Best Practices, cùng với chủ đề này. Bài viết nằm trong series hướng tới Hội nghị Chiến lược của FPT 2009.
 

Giải pháp chiến lược cho FPT - tìm ra "Cù Chính Lan"!

Posted 27/10/2009 11:19 PM By Trần Đoàn Kim Under Kim's stories
Cù Chính Lan là chiến sĩ anh hùng trong trận chiến tại chiến dịch đường 6 vào mùa đông nǎm 1951. Khi đó địch muốn tìm mọi cách chiếm đoạn đường huyết mạch của ta. Anh đã rất dũng cảm và mưu trí tìm ra đoạn đường tắt để đón đầu xe tăng địch và thả lựu đạn làm nổ xe tăng địch. Sau này, hình tượng Cù Chính Lan đã được sử dụng để minh...
 

Tản mạn về Chiến lược FPT

Posted 27/10/2009 11:01 PM By Trần Đoàn Kim Under Kim's stories
Chia sẻ lý thuyết về Các cấp hoạch định chiến lược và các loại hình chiến lược chủ yếu Bài viết nằm trong series hướng tới Hội nghị Chiến lược của FPT 2009.
 

Start«123»End
13312760
readers