• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Trần Đoàn KimÝ tưởng kinh doanh được đánh giá như thế nào?
Posted: 30/10/2009 06:49 AM
Nội dung bài viết dưới đây là quan điểm cá nhân tác giả về đánh giá ý tưởng kinh doanh, nhân dịp FPT mở cuộc vận động hiến kế sách mới, ý tưởng mới cho Tập đoàn. Bài viết nằm trong series hướng tới Hội nghị Chiến lược của FPT 2009.

Under category: Kim's stories

Views: 22116 | Comments: 12 | Likes: 1 | Read more...

 
Best Practices
Posted: 28/10/2009 03:58 PM
Tiếp theo bài viết về "đi tìm Cù Chính Lan", tôi xin chia sẻ một đoạn trong cuốn "The Jack Welch Lexicon of Leadership" về Best Practices, cùng với chủ đề này. Bài viết nằm trong series hướng tới Hội nghị Chiến lược của FPT 2009.

Under category: Kim's stories

Views: 5120 | Comments: 12 | Likes: 0 | Read more...

 
Giải pháp chiến lược cho FPT - tìm ra "Cù Chính Lan"!
Posted: 27/10/2009 11:19 PM
Cù Chính Lan là chiến sĩ anh hùng trong trận chiến tại chiến dịch đường 6 vào mùa đông nǎm 1951. Khi đó địch muốn tìm mọi cách chiếm đoạn đường huyết mạch của ta. Anh đã rất dũng cảm và mưu trí tìm ra đoạn đường tắt để đón đầu xe tăng địch và thả lựu đạn làm nổ xe tăng địch. Sau này, hình tượng Cù Chính Lan đã được sử dụng để minh...

Under category: Kim's stories

Views: 5663 | Comments: 12 | Likes: 0 | Read more...

 
Tản mạn về Chiến lược FPT
Posted: 27/10/2009 11:01 PM
Chia sẻ lý thuyết về Các cấp hoạch định chiến lược và các loại hình chiến lược chủ yếu Bài viết nằm trong series hướng tới Hội nghị Chiến lược của FPT 2009.

Under category: Kim's stories

Views: 15564 | Comments: 12 | Likes: 2 | Read more...

 
Start«123»End

Page 3 of 3
13519041
readers