• Most Read
  • Most Commented

Categories

Archives

Uỷ thác - chìa khóa để biến nhân viên thành "siêu nhân"

Posted 15/01/2008 09:35 PM By Quản trị Under L&M Skills
Ngay cả khi bạn có là "siêu nhân" cũng cần sự giúp đỡ và trợ giúp từ người khác. Không ít người cho rằng chỉ có mình là thực hiện được tốt công việc, còn người khác thì không thể. Nhưng nếu gạt sang một bên tính đề cao bản thân, bạn sẽ thấy, có rất nhiều người tài và bạn có thể sử dụng họ để giúp công việc của mình nhẹ nhàng hơn. ...
 

13303502
readers