"Tôi không quan tâm mình có phải người giàu nhất khi nằm xuống hay không, mà tôi chỉ quan tâm ngày hôm nay mình có làm được việc gì tuyệt vời trước khi đi ngủ hay không"

-Steve Jobs-
FPT Leadership Program - Chương trình đào tạo MBA đặc biệt dành cho cán bộ quản lý cấp cao FPT, với sự tham dự của đội ngũ giảng viên đẳng cấp.
15606646
readers